سوالات پایانی پودمان دوم

رایگان

تعداد محصول فروخته شده: 57

نمونه سوال واحد یادگیری 3 و 4 از پودمان دوم کتاب توسعه برنامه سازی و بانک اطلاعاتی