سوالات پایانی پودمان اول

رایگان

تعداد محصول فروخته شده: 49

نمونه سوال پایانی واحد یادگیری 1 و 2 از پودمان 1 کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده