پروژه مدال آوران المپیک در اکسس

20,000 تومان 8,000 تومان

در این آموزش با نحوه ایجاد بانک اطلاعاتی برای ذخیره کردن اطلاعات مربوط به ورزشکاران در المپیک آشنا خواهید شد. مراحل ایجاد بانک اطلاعاتی شامل تحلیل موجودیتهای محیط عملیاتی، ترسیم نمودار ER و ایجاد بانک اطلاعاتی (ایجاد جدول، تعریف فیلد کلیدی، ایجاد ارتباط بین جدولها، ایجاد فرم، پر کردن اطلاعات در جدولها، ایجاد پرس و جو و ایجاد گزارش) به صورت کاملا پروژه محور آموزش داده شده است. فایل بانک اطلاعاتی مربوط به پروژه به همراه داده های آن نیز در فایل فشرده قرار دارد.