نمایش یک نتیجه

حراج!
زمان پایان حراج
4 0 0
روز
5 1
ساعت
7 5
دقیقه
5 1
ثانیه
فروش
20/8 فروخته شد

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پروژه تاکسی تلفنی در اکسس

20,000 تومان 10,000 تومان
حراج!
زمان پایان حراج
4 0 0
روز
5 1
ساعت
7 5
دقیقه
5 1
ثانیه
فروش
20/5 فروخته شد

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پروژه مدال آوران المپیک در اکسس

20,000 تومان 8,000 تومان
حراج!
زمان پایان حراج
0 1 0
روز
5 1
ساعت
7 5
دقیقه
5 1
ثانیه
فروش
25/15 فروخته شد

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان اول: پیاده سازی پایگاه داده

20,000 تومان 10,000 تومان
حراج!
زمان پایان حراج
0 0 0
روز
5 1
ساعت
7 5
دقیقه
5 1
ثانیه
فروش
10/2 فروخته شد

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان پنجم: مدیریت پایگاه داده

22,000 تومان 10,000 تومان
حراج!
زمان پایان حراج
0 0 0
روز
5 1
ساعت
7 5
دقیقه
5 1
ثانیه
فروش
15/6 فروخته شد

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

ویدئوی آموزشی پاسخ پودمان ۵

15,000 تومان 5,000 تومان

آموزش به صورت کاربردی و پروژه محور رد کردن

برای مشاهده پیشنهاد ویژه اینجا کلیک کنید
4 0 0
روز
5 1
ساعت
7 5
دقیقه
4 1
ثانیه