نمایش یک نتیجه

حراج!

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان چهارم: توسعۀ واسط کاربری

20,000 تومان 12,000 تومان
حراج!

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان دوم: مدیریت مجموعه داده

22,000 تومان 12,000 تومان
حراج!

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان سوم: طراحی واسط گرافیکی

20,000 تومان 12,000 تومان

آموزش به صورت کاربردی و پروژه محور رد کردن