حراج!

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پروژه تاکسی تلفنی در اکسس

20,000 تومان 10,000 تومان
حراج!

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پروژه مدال آوران المپیک در اکسس

20,000 تومان 8,000 تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان اول: پیاده سازی پایگاه داده

20,000 تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان پنجم: مدیریت پایگاه داده

22,000 تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان چهارم: توسعۀ واسط کاربری

20,000 تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان دوم: مدیریت مجموعه داده

22,000 تومان
حراج!

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان سوم: طراحی واسط گرافیکی

20,000 تومان 10,000 تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان اول

رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان پنجم

رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان چهارم

رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان دوم

رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان سوم

رایگان