0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحي كارت پستال با فتوشاپ

مقدمه 

طراحی کارت پستال یکی از مواردی است که اغلب افرادی که فتوشاپ را یاد میگیرند دوست دارند انجام دهند. شاید دوست داشته باشید در مناسبتهای مختلف مانند تبریک نوروز یا یلدا به دوستان خود کارت پستالی هدیه دهید که خودتان طراحی کرده باشید. در این آموزش هدف طراحی کارت پستال با استفاده از فرمانهای ساده و ابزار Pen است. 

فايل جديد با اندازه ۶*۶ Inch و با رزولوشن ۳۰۰ ايجاد كنيد. خط­كش را فعال كرده و خطوط راهنما را همانند تصوير زير بر روي فايل ايجاد كنيد:

فایل جدید

ابزار انتخاب مستطيلي را انتخاب كنيد. ناحيه مربع داخلي را كه با خطوط راهنما مشخص شده است، انتخاب نماييد. لايه جديدي ايجاد كرده و آنرا با رنگ دلخواه پر كنيد. ناحيه رنگي را به چهار قسمت مساوي تقسيم كنيد. همانند تصوير زير:

رسم مربع

با ابزار Magic Wand يكي از مربعها را انتخاب كنيد. رنگ آنرا تغيير دهيد. به همين روش هر كدام از مربعها را تغيير رنگ دهيد.  لايه جديدي ايجاد كرده و يك مستطيل عمودي باريك ايجاد كنيد آنرا با رنگ دلخواه پر كنيد و مكان آنرا روي اولين مربع از سمت چپ تنظيم كنيد. حال براي رسم گلبرگ ابزار Pen را انتخاب كنيد. بالاي ساقه كليك كنيد و ماوس را به سمت بالا ببريد. يكبار كليك كرده و سپس درگ كنيد تا شكل منحني ايجاد شود. دوباره به نقطه شروع بازگشته و كليك كنيد. تصويري همانند شكل زير حاصل مي­شود:

ساقه گل

براي تغيير انحنا ابزار Direct Selection‌ را انتخاب كنيد. بازوها را تغيير داده تا شكل مورد نظر بدست آيد. از لايه كپي ايجاد كنيد. فرمان Free Transform را اجرا كنيد. مركز چرخش را پايين گلبرگ قرار داده و آنرا بچرخانيد. اين كار را تكرار كنيد تا ۵ گلبرگ حاصل شود. شكل زير نشان دهنده تغييرات صورت گرفته تا كنون بر روي اولين مربع مي­باشد:

تصویر گل

لايه­هاي حاوي گلبرگ را با هم انتخاب كرده و آنها را با علامت زنجير پايين پالت Layers‌ به هم متصل كنيد. فلش بالا و سمت راست پالت را باز كرده و گزينه Group Into Smart Object را كليك كنيد. اگر بخواهيد يكي از گلبرگها را تغيير دهيد كافيست روي لايه دوبار كليك كنيد و روي Ok  كليك نماييد. لايه­ها دوباره به حالت اول باز مي­گردند اما در فايل مجزا و پنجره مجزا مي­باشند، تغييرات را روي اين فايل انجام داده و فرمان Save را اجرا كنيد. تغييرات روي لايه اصلي صورت مي­گيرد. اكنون با فرمان Free Transform‌ اندازه و زاويه گل را تغيير دهيد. شكل تغيير يافته به صورت زير مي­باشد:

عکس گل

لايه ديگري ايجاد كرده و با ابزار Pen برگهاي گل را رسم كنيد. در نقطه اول فقط يكبار كليك كنيد. در نقطه دوم پس از كليك ماوس را درگ كنيد. درگ كردن باعث ايجاد بازوهاي منحني مي­شود. دوباره روي نقطه اول كليك كنيد. ابزار Convert را انتخاب كرده و روي نقطه بالاي برگ كليك كنيد. اين كار باعث حذف بازوي انحنا مي­شود و نيمه برگ را حذف مي­كند. همانند تصوير زير :

رسم برگ

بار ديگر با ابزار Pen‌ نيمه ديگر برگ را به شكل زير رسم كنيد:

رسم برگ

رسم برگ

با ابزار Direct Selection تغييرات لازم را بر روي انحنا انجام دهيد. دو لايه مربوط به برگ را انتخاب كرده و به Smart Object تبديل كنيد. آنرا با فرمان Free Transform بچرخانيد. تصوير به شكل زير تغيير دهيد:

تنظیم برگ

با ابزار Magic Wand برگ فوقاني را انتخاب كنيد و رنگ آنرا تغيير دهيد. از لايه برگ يك كپي ايجاد كرده و با فرمان Free Transform آنرا بچرخانيد. مكان آنرا تغيير داده و اندازه آنرا نيز تغيير دهيد. تصوير همانند شكل زير مي­باشد:

رسم برگها

لايه جديدي بالاي تمامي لايه­ها ايجاد كنيد. با ابزار Elliptical Marquee و نگه داشتن كليد Shift دايراه­اي در وسط گلبرگها ايجاد كرده و آنرا با رنگ تيره تر از گلبرگها پر كنيد. فرمان Contract را براي كاهش دادن اندازه انتخاب اجرا كنيد. عدد ۱۵ را وارد كنيد. مكان آنرا پايين­تر از مكان اصلي قرار دهيد، همانند تصوير زير:

تصویر گل

يك كپي از لايه حاوي ساقه گل ايجاد كنيد و آنرا در دومين مربع قرار دهيد. با ابزار Pen نقطه­اي رسم كرده و به صورت افقي درگ كنيد. نقطه دوم را كليك كرده و همانند نقطه اول به صورت افقي درگ كنيد. روي نقطه نهايي كليك كنيد. گزينه Convert Point را از مجموعه ابزارهاي Pen انتخاب كرده و روي نقطه بالايي گلبرگ كليك كنيد. با ابزار Direct Selection‌ شكل آنرا تغيير دهيد. از گلبرگ كپي ايجاد كنيد و با فرمان Free Transform بچرخانيد. هنگام چرخش گلبرگها مركز چرخش را در قسمت پائيني گلبرگ قرار دهيد. همانند شكل زير ۵ گلبرگ ايجاد كنيد:

رسم گلبرگ

 

از آخرين گلبرگ يك كپي ايجاد كنيد و رنگ آنرا تغيير دهيد. ۵ كپي از آن ايجاد كرده و بچرخانيد تا شكل زير حاصل شود:

کپی گلبرگ

هر كدام از ۵ گلبرگها را جداگانه انتخاب كرده و آنرا به Smart Object تبديل كنيد. تصويري همانند شكل زير براي برگ با ابزار Pen رسم كنيد:

برگ

با ابزار Direct Selection برگ را تغيير دهيد. بار ديگر با ابزار Pen در داخل برگ مسير زير را رسم كنيد.

درون گلبرگ

رنگ داخل آن را تغيير دهيد. از لايه برگ كپي ايجاد كرده و در طرف مقابل آن قرار دهيد.تصوير همانند شكل زير خواهد بود:

تصویر گل

از ساقه يك كپي ايجاد كنيد. آن را در سومين مربع قرار دهيد. از برگ مربوط به گل اول يك كپي ايجاد كنيد. اندازه آنرا كوچكتر كنيد. ۵ كپي ديگر از آن ايجاد كرده و آن را بر روي ساقه و روبروي هم قرار دهيد. با ابزار Pen گلبرگهايي همانند شكل زير ايجاد كنيد.

گلبرگ

با ابزار Pen پرچمهاي درون گل را به رنگ متفاوت رسم كنيد. لايه آنرا پايين لايه گلبرگها قرار دهيد. تصوير نهايي همانند شكل زير خواهد بود:

تصویر گل

از لايه ساقه يك كپي ايجاد كرده و آنرا روي چهارمين مربع قرار دهيد. لايه جديدي ايجاد كنيد. با ابزار Elliptical Marquee يك بيضي به شكل زير رسم كنيد. مكان آنرا در وسط ساقه و بالاي آن قرار دهيد. همانند تصوير زير:

ساقه گل

با ابزار Pen‌ گلبرگهايي همانند تصوير زير ايجاد كنيد. رنگهاي آنرا يكي در ميان متفاوت انتخاب كنيد تا مرز آنها مشخص باشد:

گلبرگ

برگها را نيز به ابزار Pen به شكل زير رسم نماييد:

برگ

اكنون متني به پايين آن اضافه نماييد. مكان آن را در وسط و پايين قرار دهيد. به گوشه­هاي مربع مي­خواهيم شكلي اضافه كنيم. تصويري همانند شكل زير رسم نماييد:

تزیینات کارت پستال

رنگ آنرا تغيير دهيد. جزئياتي همانند شكل زير به آن اضافه كنيد.

تزیینات کارت پستال

لايه­هاي اين شكل را به هم متصل كرده و آنها را به Smart Object تبديل كنيد. از آن كپي ايجاد كرده و فرمان Free Transform را اجرا كنيد و آنرا چرخانده و مكان آنرا تغيير دهيد. تغييرات تا كنون همانند شكل زير مي­باشد:

کارت پستال نهایی

اين دو لايه را با هم ادغام كنيد. يك كپي از آن ايجاد كرده و فرمان Flip Horizontal‌ را اجرا كرده و مكان آنرا در گوشه مقابل قرار دهيد. اين كار را براي گوشه­هاي ديگر تكرار كنيد تا تصوير همانند شكل زير حاصل شود:

کارت پستال نهایی

مي­توان رنگ مربعها را تغيير داد. بدين منظور لايه حاوي ۴ مربع را انتخاب كرده و از منوي Image فرمان Adjustment و سپس گزينه Hue/Saturation را انتخاب كنيد. رنگ را به دلخواه تغيير دهيد:

تغییر رنگ کارت پستال

ارسال دیدگاه