0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

هنر پاپ در فتوشاپ

مقدمه 

نوعي هنر است كه در سال ۱۹۵۰ استفاده مي­شده است. اما در حال حاضر نيز برخي از مكانها از اين هنر استفاده مي­كنند. می خواهیم عکس را تبدیل به نقاشی هنری پاپ تبدیل کنیم. می خواهیم با استفاده از فتوشاپ و انجام یکسری فرمانهای ساده خروجی حرفه ای داشته باشیم. 

باز کردن تصویر

در پوشه مربوط به پروژه فايلهاي تصوير و رنگ استفاده شده را باز كنيد. روي لايه فايل اصلي دوبار كليك كرده و نام آنرا Original بناميد. لايه ديگري ايجاد كرده و نام آنرا Background بناميد. ابزار Pen را انتخاب كرده و دور تا دور ناحيه مورد نظر، مسيري رسم كنيد. روي مسير رسم شده كليك راست كرده و Make Selection را انتخاب نماييد.Feather را صفر و Anti Alised را علامتدار كرده و گزينه Ok را كليك كنيد. فرمان Inverse را اجرا كنيد. از صفحه كليد Delete را فشار دهيد. رنگ زمينه حذف مي­شود. تصوير هم اكنون به شكل زير است.

تصویر اصلی

لايه Original را انتخاب كرده و فرمان Shadow/Highlights را اجرا نماييد. تغييراتي همانند شكل زير ايجاد كنيد:

پالت Shadow/Highlight

اعمال جلوه سیاه و سفید

از لايه Original يك كپي ايجاد كنيد. روي آن فرمان Desaturate را اجرا كرده تا رنگ لايه برداشته شود. لايه را Black and White‌ بناميد. روي آن كليك راست كرده و فرمان Duplicate Layer را اجرا كنيد. در قسمت Document گزينه New را انتخاب كنيد. لايه در فايل جديد ايجاد مي­شود. فرمان زير را اجرا كنيد:

Image–>Adjustment–>Threshold

علامت سفيد را تغيير داده تا به اندازه دلخواه تغيير كند. OK را كليك كنيد. برخي از نواحي تصوير به صورت نقطه نقطه خواهد شد. بنابراين فيلتر Gaussian Blur را اجرا كنيد. عدد ۱٫۵ را وارد كرده و OK را كليك كنيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

تصویر سیاه و سفید

فرمان زير را اجرا نماييد:

Image–>Mode–>Grayscale

گزينه Discard را كليك كنيد. فرمان فرمان فوق را تكرار كرده با اين تفاوت كه گزينه Bitmap را انتخاب نماييد. گزينه Ok را كليك كنيد. عدد ۳۰۰ را انتخاب كنيد و Method را Halftones انتخاب كنيد. Ok را كليك كنيد. در پنجره مربوط به Halftones تغييرات زير را انجام دهيد:

پالت Halftone

تغييرات همانند شكل زير مي­باشد:

تصویر پس از اجرای Halftone

تغییر مد تصویر

اكنون Mode را به Grayscale تغيير دهيد. بار ديگر Mode را به RGB تغيير دهيد. روي لايه كليك راست كرده و Duplicate Layer را اجرا كنيد. در پنجره باز شده در قسمت Document نام فايل پروژه اصلي را انتخاب نماييد. كپي بر روي لايه جديد ايجاد مي­گردد. نام لايه را Dots قرار دهيد. كليد Alt را نگه داشته و بين دو لايه Dots و Black and White كليك كنيد. مشاهده مي­كنيد كه Background پاك مي­شود. اكنون به رنگهاي موجود در فايل Popart_Color نياز داريم. فايل را انتخاب كرده و با ابزار Eye dropper رنگ قسمت Background را انتخاب كنيد.

انتخاب رنگ از پالت رنگی

رنگ آمیزی عکس

لايه Background را انتخاب كنيد. با ابزار Paint Bucket لايه را رنگ­آميزي كنيد. بالاترين لايه را انتخاب كرده و لايه جديدي به نام Skin انتخاب كنيد. رنگ قسمت Skin را از فايل رنگ نمونه برداري كنيد. ابزار Brush را انتخاب كرده و ميزان Hardness آن ۱۰۰ باشد و از Blending Mode گزينه Multiply را انتخاب كنيد. ناحيه صورت را رنگ كنيد. لايه ديگري به نام Lips‌ ايجاد كرده و Blending را Multiply انتخاب كنيد. ناحيه لب را با رنگ نمونه برداري شده رنگ­آميزي كنيد. لايه­هاي ديگري به نام Eyes و Hair و Jewelery ايجاد كرده و اين فرمانها را براي آنها نيز تكرار كنيد. تصوير نهايي به  شكل زير خواهد بود.

تصویر تغییر یافته

ارسال دیدگاه