0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحي جلوه خارج شدن از محدوده

مقدمه 

در این جلسه به آموزش طراحی جلوه های ویژه با استفاده از فتوشاپ می پردازیم. با ترکیب تصاویر و اجرای تکنیک های فتوشاپ این حس را در کاربر القا می کنیم که شخص درون قاب از قاب خارج شده است. نام این جلوه را خارج شدن از محدوده گذاشتیم. 

تصاويري كه در اين پروژه استفاده شده است به شكل زير مي­باشد:

تصویرهای پروژه

فايل اصلي را در فتوشاپ باز كنيد. فايل Frame را نيز باز كنيد. دو تصوير قاب وجود دارد. فايلي كه نام آن Frame_Cropped مي­باشد را باز كنيد. فايل قاب را با ابزار Move روي فايل ديگر بكشيد. با ابزار Eraser ناحيه مربوط به قاب را كه روي ناحيه دست قرار گرفته است پاك كنيد. اين كار را مي­توانيد براي سر نيز انجام دهيد. روي لايه Background دوبار كليك كرده و نام آنرا Mask‌ قرار دهيد. لايه ديگري ايجاد كرده و با رنگ مشكي پر كنيد. نام آنرا Background ‌ قرار دهيد. مكان آنرا پايين تمام لايه­ها قرار دهيد. لايه قاب را مخفي كنيد. دور بازوها و دست با ابزار Pen مسيري رسم كنيد. روي مسير كليك راست كرده و Make Selection را انتخاب كنيد. گزينه Feather بايد صفر باشد و Anti-Aliased علامتدار باشد. Ok را كليك كنيد. فرمان Copy Merged را اجرا كرده و سپس فرمان Paste‌ را اجرا كنيد تا دست در يك لايه ديگر قرار بگيرد. اين كار را براي دست ديگر تكرار كنيد. همانند تصوير زير :

انتخاب تصویر دست

اگر فقط لايه دستها و لايه قاب را فعال كنيد تصويري همانند شكل زير خواهد بود:

دست و قاب

روي لايه Mask كليك كرده، ابزار انتخاب مستطيلي را انتخاب كرده و درون قاب مستطيلي رسم كنيد. حال روي لايه ماسك ايجاد كنيد. اينكار باعث مي­شود تصوير درون قاب ديده شود. براي ايجاد حالت سايه تصوير ابتدا بايد اندازه بوم را افزايش دهيد. از منوي Image فرمان Canvas Size را اجرا كنيد. اندازه را به شكل زير تغيير دهيد:

پنجره Canvas Size

لايه Background را انتخاب و با مشكي پر كنيد. تمام لايه­ها را بجز لايه Background انتخاب كنيد. اگر فتوشاپ Cs است بايد لايه­ها را لينك كرد. مكان تصوير را بالاتر قرار دهيد. لايه Background‌ را مخفي كنيد. فرمان Select All‌ را اجرا كنيد. فرمان Copy Merged را از Edit‌ اجرا كنيد. فرمان Paste‌ را اجرا كنيد. كليد Shift را نگه داشته و به سمت پايين بكشيد. فرمان Flip Vertical را اجرا كنيد. مكان آن را دقيقاً پايين تصوير ايجاد كنيد. نام لايه را Reflection‌ قرار دهيد. ميزان Opacity‌ آن لايه را كاهش دهيد. تصوير همانند شكل زير تغيير خواهد يافت:

انعکاس تصویر

لايه ديگري ايجاد كرده و ابزار Gradient را انتخاب كنيد. دومين رنگ از نوار موارد اختياري را انتخاب نماييد. از پايين و خارج از تصوير با نگهداشتن كليد Shift به سمت بالا بكشيد.

تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

تغییر سایه منعکس شده

لايه جديدي ايجاد كرده و رنگ رو زمينه را به آبي تغيير داده و لايه را پر كنيد و سپس Blending Mode را روي Overlay قرار دهيد. لايه ديگري ايجاد كرده و رنگ روزمينه را به رنگ قهوه­اي انتخاب كرده و لايه را به همين رنگ پر كنيد. Blending Mode را روي Overlay‌ قرار دهيد. مي­توانيد ميزان Opacity‌ هر كدام از لايه­هاي رنگ را تغيير دهيد. تغييرات به شكل زير خواهد بود:

تصویر نهایی

ارسال دیدگاه