0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحي برچسب در فتوشاپ

مقدمه

در تبلیغاتی که در پیکها و مجلات مشاهده می کنید برچسبهایی برای تضمین کالا (گارانتی) یا برای تخفیف کالا در نظر می گیرند. وجود برچسب توجه کاربر را جلب می کند. در این آموزش طراحی برچسب را در فتوشاپ به شما آموزش می دهیم.

فايل جديد با تنظيمات زير ايجاد كنيد:

پنجره New

لايه جديد ايجاد كنيد. ابزار Custom Shape را انتخاب كنيد. همانطور كه در تصوير زير مشاهده مي­كنيد شكل مورد استفاده در اين پروژه در قسمت Banner وجود دارد. آنرا به ليست اشكال خود اضافه كنيد:

رسم شکل

گزينه Seal را انتخاب كنيد. اگر اين گزينه وجود ندارد در پنجره باز شده گزينه Load Shapes را انتخاب كنيد و از پوشه پروژه فايل را پيدا كرده و آنرا اضافه كنيد. در نوار موارد اختياري سه حالت براي رسم وجود دارد. گزينه Fill Pixel را انتخاب كنيد. رنگ دلخواه خود را براي روزمينه انتخاب كنيد. مثلاً ffcc00 . شكل را با كشيدن و رها كردن رسم كنيد. اگر كليد Shift را نگه داريد نسبت عرض و ارتفاع حفظ نخواهد شد. تصوير همانند شكل زير مي­باشد:

 

شکل برچسب ستاره ای

گزينه Ellips Tool را از ابزارهاي Shape‌ انتخاب كنيد. گزينه Paths را از موار اختياري انتخاب كنيد. كليد Shift را نگه داشته و مسيري رسم كنيد. هنگام ترسيم مسير ممكن است مسير در وسط شكل قرار نگيرد. بدين منظور كليد Space را نيز همزمان با كشيدن شكل و نگه داشتن Shift‌ نگه داريد. اين كليد به شما امكان جابجا كردن مسير را مي­دهد. دليل ترسيم مسير اين است كه مي­خواهيم متن را روي آن بنويسيم. ابزار Horizontal Type را انتخاب كنيد. روي مسير كليك كنيد. متن خود را روي مسير تايپ كنيد. توجه كنيد كه رنگ متن را به سياه تغيير دهيد. متن Satisfaction را تايپ كنيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

درج نوشته در برچسب

اكنون بايد مسير را بچرخانيم. از منوي Edit فرمان Free Transform Path را انتخاب كنيد. مسير را بچرخانيد. براي اينكه تغييرات ديده شود بايد كليد Enter را فشار دهيد. مشاهده خواهيد كرد كه متن نيز مي­چرخد. پالت Character را فعال كنيد و فاصله بين كاراكترها را كاهش دهيد. دوباره بايد متن را بچرخانيد. متن به شكل زير تغيير خواهد يافت:

چرخش متن برچسب

لايه Satisfaction‌ را كپي كنيد. از منوي Edit فرمان Transform Path و سپس گزينه Flip Vertical را كليك كنيد. اكنون فرمان Free Transform Path  را اجرا كرده و با نگه داشتن كليد Alt‌ اندازه آنرا تغيير دهيد. مسير را به اندازه­اي بزرگ كنيد كه بالاي متن Satisfaction قرار بگيرد. سپس مسير را بچرخانيد. لايه كپي را انتخاب كرده و متن آنرا به Guaranteed تغيير دهيد. فاصله بين كاراكترها را تغيير دهيد. تاكنون تغييرات به شكل زير مي­باشد:

کپی متن

 

متنهاي موجود در لايه­ها را به رنگ سفيد تغيير دهيد.لايه­اي كه شكل زرد در آن رسم كرده­ايد را انتخاب كرده و بالاي آن لايه­اي ايجاد كنيد. گزينه Elliptical Marquee را انتخاب كنيد. كليدهاي Alt و Shift را نگه داشته و دايره­اي رسم دور متن رسم كنيد. مكان آنرا تنظيم كنيد. كليد D را فشار دهيد. ابزار Paint Bucket را انتخاب كرده و آنرا با رنگ مشكي پر كنيد. فرمان Deselect را اجرا نماييد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

تغییر رنگ متن برچسب

 

دوباره با ابزار انتخاب ،دايره­اي درون داريره مشكي رسم كنيد. كليد Delete‌ را بزنيد تا رنگ درون ناحيه پاك شود. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

 

ویرایش برچسب

 

بالاترين لايه را انتخاب كرده و متن ۱۰۰% را تايپ كرده و اندازه آنرا تغيير دهيد. مكان آنرا تنظيم كنيد. براي تغيير فاصله بين حروف از پالت Character استفاده كنيد. با Free Transform اندازه آنرا به شكل زير تغيير دهيد.

متن درصد

لايه Layer1 كه حاوي شكل مي­باشد را انتخاب كرده و فيلتر زير را روي آن اجرا كنيد:

Filter–>Render–>Lighting Effect

گزينه Gloss و Material را روي آخرين درجه قرار دهيد. سعي كنيد تغييراتي همانند شكل زير بر روي لايه اعمال كنيد:

نورپردازی برچسب

فرمان زير را روي همان لايه اجرا كنيد:

Image–>Adjustment–>Brightness/Contrast

تغييراتي به شكل زير بر روي تصوير اعمال كنيد:

پنجره Brightness/Contrast

تصوير تغيير يافته به شكل زير مي­باشد:

برچسب ویرایش شده

فرمان زير را بر روي لايه اجرا كنيد:

Layer–>Layer Style–>Bevel  and Emboss

اين فرمان باعث ايجاد برجستگي روي شكل مي­شود. در قسمت Technique گزينه Chisel Hard را انتخاب كنيد. روي كلمه Stroke كليك كنيد. اندازه را ۱ پيكسل وارد كنيد. رنگ دور آنرا نارنجي تيره يا مشكي انتخاب كنيد. Ok را كليك كنيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

برجسته کردن برچسب

از منوي Window پالت Style را فعال كنيد. فلش گوشه راست آنرا باز كرده و گزينه Web Styles را كليك كنيد. گزينه Append را كليك كنيد. روي هر كدام از Style هايي كه مورد نظرتان است كليك كنيد. اين يك روش ديگر مي­باشد. مي­توانيد هر لايه­اي كه مي­خواهيد تغيير دهيد را انتخاب كرده و روي آن يك Style‌ به دلخواه اعمال كنيد. همانند تصوير زير :

تغییر سبک برچسب

ارسال دیدگاه