0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

ايجاد جلوه پرش خارج از قاب

مقدمه 

یکی از مزایای نرم افزار فتوشاپ این است که باعث ایجاد خلاقیت در کاربران می شود. با اجرای چندین فرمان ساده و ترکیب آنها می توان تصاویر خارق العاده ای را خلق کرد. در این آموزش قصد داریم جلوه دیگری را با استفاده از نرم افزار فتوشاپ بر روی عکس ایجاد کنیم. یک عکس ساده را انتخاب می کنیم و حس جلوه پرش خارج از قاب را به کاربر القا می کنیم. 

تصويري كه در اين پروژه استفاده شده است در شكل زير آورده شده است:

اسکی باز

فايل اصلي را از پوشه پروژه باز كنيد. لايه جديدي ايجاد كرده و نام آنرا Background قرار دهيد. نام لايه تصوير را Snowborder قرار دهيد. لايه Background را پايين لايه ديگر قرار داده و آن را با رنگ مشكي پر كنيد. اكنون بايد شكل مربوط به قاب تصوير را ايجاد كنيم.لايه جديدي ايجاد كرده و نام آنرا PictureFrame قرار دهيد. ابزار انتخاب مستطيلي انتخاب كرده و مستطيلي رسم كنيد. همانند تصوير زير:

انتخاب یک بخش

كليدهاي D و X را بزنيد. تا رنگ روزمينه سفيد شود. ناحيه انتخابي را با رنگ سفيد پر كنيد. ميزان Opacity را كاهش دهيد تا تغييرات را بر روي تصوير اصلي مشاهده كنيم. از منوي Edit فرمان Transform و سپس Distort‌ را كليك كنيد. گوشه­هاي شكل را تغيير داده تا حالتي همانند پرسپكتيو ايجاد شود. تصويري همانند شكل زير حاصل مي­شود:

طراحی قاب

با ابزار  Polygonal Lassoبه ناحيه­اي به شكل زير انتخاب كنيد. اين ناحيه تنها قسمتي است كه از تصوير مشاهده خواهد شد. آن را در لايه مجزا قرار خواهيم داد:

انتخاب اسکی باز

لايه PictureFrame را مخفي كنيد. فرمان Copy Merged را از منوي Edit كليك كنيد. فرمان Paste را اجرا كنيد. تصوير در لايه مجزا قرار مي­گيرد.لايه مخفي شده را دوباره فعال كنيد. تصوير روي لايه قاب قرار مي­گيرد. براي از بين بردن ناحيه اضافي كليك Ctrl را نگه داشته و روي لايه PictureFrame كلي كنيد تا انتخاب شود. لايه Layer1 كه حاوي تصوير است را انتخاب كرده و كليد Delete را بزنيد. نام لايه جديد را Snowboard Cropped قرار دهيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد. در همين لايه تصوير را به اندازه ۵۰۰% زوم كنيد. ابزار Pen‌ را انتخاب كرده و دور تصوير به شكل زير مسيري رسم كنيد. براي رسم روي ساير نواحي كه ديده نمي­شود كليد Spacebar را نگه داشته تا شكل دست ظاهر شود. سپس تصوير را جابجا كنيد.

جابجایی اسکی باز

روي ناحيه انتخابي كليك راست كرده و فرمان Make Selection را اجرا كرده و گزينه Feather را برابر صفر و گزينه Anti-Aliased‌ را علامتدار كنيد. Ok‌ را كليك كنيد. فرمان Copy Merged و سپس Paste را اجرا كنيد. دو لايه Snowboard و Snowboard Cropped‌ را غير فعال كنيد. اكنون بايد قسمت اضافي تصوير كه همچنان تصوير آسمان از آنجا ديده مي­شود را حذف نمود. ابزار Pen‌ را انتخاب كرده و دور ناحيه مورد نظر بكشيد. مسير را به انتخاب تبديل كنيد. روي مسير كليك راست كرده و Make Selection را اجرا كنيد. كليد Delete را بزنيد. نام لايه را Snowboarder Only قرار دهيد. تصوير به شكل زير خواهد بود:

تنظیم اسکی باز و قاب

 

دور تصوير شخص هنوز قسمتي آبي رنگ وجود دارد. با كليد Ctrl‌ روي لايه Snowboarder Only‌ كليك كنيد تا انتخاب شود. از منوي Select فرمان Modify و سپس Contract را اجرا كنيد. عدد ۱ را وارد كنيد. فرمان Inverse‌ را اجرا كرده و كليد Delete را فشار دهيد.

اكنون لايه Snowboarder only‌ را مخفي كنيد و لايه Snowboarder Cropped را فعال نماييد. كليد Ctrl‌ را نگه داشته و روي همين لايه كليك كنيد. فرمان Copy Merged‌ را اجرا كرده و پالت Channel را باز كنيد. كانال جديد ايجاد كنيد. Paste‌ را از Edit اجرا كنيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد. اكنون مي­خواهيم ناحيه برف را از ساير قسمتها جدا كنيم. فرمان زير را اجرا كنيد:

Image–>Adjustment–>Level

تغييراتي همانند شكل زير اعمال كنيد:

پنجره level

براي اينكه فقط قسمت برف باقي بماند كليد Ctrl را نگه داشته و روي Alpha1 كليك كنيد. ناحيه مربوط به برف در حالت انتخاب خواهد بود. كانال RGB‌ را انتخاب و به پالت Layers باز گرديد. لايه Snowboared Cropped را مخفي كنيد و لايه Snowboader Only‌ را فعال كنيد. بالاي لايه Snowboared Cropped لايه ديگري ايجاد كنيد. نام آنرا Snow قرار دهيد. از منوي Edit‌ فرمان Fill‌ را اجرا كنيد. گزينه White را انتخاب و Ok را كليك كنيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد. تصوير تغيير يافته به شكل زير است:

ادیت برف

لايه تصوير اصلي را فعال كنيد. ميزان Opacity‌ لايه Picture Frame را ۱۰۰% كنيد. با نگه داشتن كليد Ctrl همين لايه را كليك كنيد تا انتخاب شود. حال در لايه Snowboarder قرار گرفته و روي آن ماسك قرار دهيد. اكنون لايه Picture Frame را مخفي كنيد. تغييرات به شكل زير مي­باشد:

ایجاد کادر برای قاب

بالاترين لايه را انتخاب و لايه جديدي ايجاد كرده و نام آنرا Frame‌ قرار دهيد. با ابزار Polygonal Lasso‌ ناحيه­اي همانند قاب دور تصوير به شكل زير انتخاب كنيد:

قاب

به ياد داشته باشيد كه هنگام رسم قاب در سمت چپ بايد اندازه آن قطور از سمت راست باشد تا حالت پرسپكتيو آن حفظ شود.

فرمان Inverse‌ را اجرا كرده تا انتخاب معكوس گردد. از منوي Edit‌ فرمان Fill‌ را انتخاب و گزينه White را انتخاب و Ok را كليك كنيد. اكنون با نگه داشتن كليد Ctrl‌ روي لايه Picture Frame كليك كنيد. تا انتخاب شود. بار ديگر به لايه Frame باز گرديد. فرمان Inverse‌ را اجرا كنيد. كليد Delete‌ را بزنيد. فرمان Deselect‌ را اجرا كنيد.

ایجاد قاب

اكنون اگر تصوير را Zoom‌ كنيد متوجه خواهيد شد كه لبه­هاي قاب و برف كمي دندانه­هاي مشكي ديده مي­شود. دو لايه Snow و Snowboarder Only‌ را به هم متصل كرده و با ابزار Move كمي به سمت چپ بكشيد. در حاليكه لايه Snowboarder Only در حالت انتخاب است فرمان زير را اجرا كنيد:

Image–>Adjustment–>Auto Color

حال فرمان زير را روي همين لايه اجرا كنيد:

Image–>Adjustment–>Levels

تغييراتي همانند تصوير زير اجرا كنيد تا رنگ شخص روشنتر به نظر برسد:

پنجره level

مي­توانيد لايه Background را انتخاب كرده و با فرمان Hue/Saturation رنگ زمينه را تغيير داده و رنگ دلخواه را انتخاب كنيد.

ارسال دیدگاه