0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

درج تصویر

درج تصویر

یکی از فیلدهایی که برای جدول معلمان در نظر گرفته شد، فیلد عکس بود. اما نوع داده این فیلد Attachment انتخاب شده و هنگام وارد کردن از طریق جدول قابلیت نمایش عکس وجود ندارد. بنابراین لازم است به نحوی عکس درج شود که قابل مشاهده باشد. یکی از دلایل ایجاد فرم نیز می تواند این موضوع باشد.

فرم معلمان را باز کنید. روی فیلد مربوط به عکس کلیک راست کرده و Manage Attachments را انتخاب کنید.

فیلد attachment

در پنجره باز شده بر روی دکمه Add کلیک کنید. تصویر را انتخاب و بر روی OK کلیک کنید.

فیلد تصویری

حال برای اینکه مکان و اندازه عکس را تغییر دهیم باید فرم را در نمای Design باز کنیم. روی زبانه فرم کلیک راست کرده و Design View را انتخاب می کنیم. فیلد عکس را انتخاب کنید. از آنجائیکه این فیلد به سایر بخشهای فرم چسبیده است (Stacked) باید ابتدا آن را از این حالت خارج کرد. روی فیلد عکس کلیک راست کرده و از Layout گزینه Remove Layout کلیک کنید.

تغییر در ظاهر فرم

حال فیلد را انتخاب و اندازه آن را تغییر داده و در مکان دلخواه قرار دهید. برای هر بخش از فرم می توانید این تغییرات را انجام دهید. ظاهر فرم تقریبا باید مشابه تصویر زیر شده باشد.

تنظیم مکان تصویر در فرم

تغییر Picture Size Mode

در بسیاری از پروژه ها تصمیم داریم عکس به اندازه کادری که برای آن در نظر گرفته ایم دیده شود. در مثال قبل مشاهده می شود که تصویر کل فضای در نظر گرفته شده را نمی پوشاند. برای اینکه اندازه تصویر به اندازه کادر در آید باید تغییراتی را در پنجره خواص فرم انجام دهید. فرم را در نمای Design باز کنید. کادر مربوط به فیلد عکس را انتخاب کنید. با زدن F4 پنجره Properties را فعال کنید. از زبانه Format گزینه Picture Size Mode را بر روی Stretch تنظیم کنید.

تغییر تنظیمات تصویر

برای مشاهده تغییرات، فرم را در نمای Form View مشاهده کنید.

مشاهده نتیجه درج تصویر

سایر گزینه های Picture Size Mode را تغییر داده و نتیجه را با Stretch مقایسه کنید.

فیلم آموزشی روش درج تصویر در اکسس

برای اینکه خیلی خوب تغییر چیدمات فرم و درج تصویر در اکسس را یاد بگیرید حتما فیلم آموزشی زیر را تماشا کنید.

 

ارسال دیدگاه