0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحي متن و تصوير خراشيده شده

مقدمه 

در این درس نحوه استفاده از فرمان Type برای درج متن و اعمال جلوه خراشیده شده به آن آموزش می دهیم. از تکنیک ترکیب تصاویر استفاده می کنیم و یک تصویر قدیمی با گوشه های خورده شده و زنگ زده رو به وجود می آوریم. 

تصاويري كه در اين درس استفاده شده است در پوشه پروژه وجود دارد و به شكل زير است:

تصویرهای پروژه

فايل جديد با مشخصات زير ايجاد كنيد:

پنجره New

فرمان زير را ايجاد كنيد:

Image–>Rotate Canvas–>90 CW

تصوير ۸۰۴۹۹۱ را از پوشه پروژه باز كنيد. با ابزار جابجايي روي فايل اصلي بكشيد. اندازه آنرا با Free Transform تغيير دهيد. نام لايه را به Beach تغيير دهيد. از منوي Image گزينه Adjustment‌ و سپس Threshold را اجرا كنيد. عدد ۶۵ وارد كرده و Ok‌ را كليك كنيد. فقط جزئيات سياه و سفيد از تصوير به شكل زير باقي مي­ماند:

تصویر سیاه سفید

ابزار Type‌ را انتخاب كرده و رنگ را انتخاب كرده و متن دلخواه خود را تايپ كنيد. فرمان Free Transform را اجرا كرده و اندازه آن را بزرگ كنيد. آن را در قسمتي از تصوير قرار دهيد كه داراي جزئيات دلخواه است. روي لايه متن كليك راست كرده و فرمان Rasterize را اجرا كنيد. لايه Beach را انتخاب كرده و ابزار Magic wand را كليك كرده و روي ناحيه مشكي كليك كنيد. تمامي قسمتهايي مشكي بايد انتخاب شوند. توجه كنيد كه گزينه Contiguous علامتدار نباشد. به لايه متن باز گشته و كليد Delete‌  را بزنيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

متن خراشیده

لايه Background را انتخاب كرده و لايه جديدي ايجاد كنيد. ناحيه­اي به شكل مستطيل انتخاب كرده و رنگ رو زمينه را ddddce وارد كرده و آنرا با اين رنگ پر كنيد. فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Noise–>Add Noise

سپس تغييراتي همانند شكل زير بر روي لايه اجرا نماييد.

جلوه نویز

نام لايه را Texture انتخاب كنيد. فرمان Layer Style‌ را از پالت Layers اجرا كرده و تغييراتي همانند شكل زير انجام دهيد:

پالت Layer Style

لايه Background‌ را انتخاب كرده و آنرا با رنگ سبز تيره پر كنيد. لايه Texture را انتخاب كنيد. ابزار Burn را انتخاب كنيد. رنگ روزمينه را مشكي انتخاب كنيد. ميزان Hardness‌ را روي صفر قرار دهيد. بر روي لبه­هاي مستطيل بكشيد. حال ابزار Eraser‌ را انتخاب كنيد. پالت Brush را فعال كنيد. قلم­موي خشن را همانند تصوير زير انتخاب كنيد.

پالت براش

اندازه قلم­مو را افزايش دهيد. از قسمت لبه­هاي مستطيل ناحيه­هايي را به دلخواه پاك كنيد. اين كار را براي تمامي قسمتها ادامه دهيد. تا همانند كاغذهاي پاره به نظر برسد. ابزار Brush‌ را انتخاب كرده و رنگ روزمينه را قرمز انتخاب كنيد. با نگه داشتن كليد Ctrl‌ روي لايه Texture كليك كنيد. با ابزار Brush‌ بر روي لبه­هاي انتخاب بكشيد. فيلتر زير را اجرا كنيد.

Filter–>Sharpen–>Unsharp Mask

تغييرات را به دلخواه انجام داده و Ok‌ را كليك كنيد. تغييرات لبه­ها به شكل زير مي­باشد:

تغییر لبه تصویر

لايه متن را فعال كرده و پايين مستطيل قرار دهيد. Blending Mode را روي Overlay قرار دهيد. كليد Ctrl را نگه داشته و روي لايه متن كليك كنيد. از منوي Edit‌ فرمان Fill‌ را اجرا كرده و گزينه Balck‌ را برگزينيد. Ok‌ را كليك كنيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد. تصوير هم اكنون به شكل زير تغيير يافته است:

ترکیب متن و تصویر

لايه Beach‌ را انتخاب كرده و ميزان Opacity‌ را به ۷% كاهش دهيد. با نگه داشتن Ctrl لايه Texture‌ را كليك كنيد. فرمان Inverse‌ را اجرا كرده و كليد Delete‌ را فشرده و فرمان Deselect‌ را اجرا كنيد. تصوير تاكنون به شكل زير تغيير يافته است:

ویرایش تصویر

در بالاترين لايه يك لايه جديد ايجاد كرده نام آنرا Clouds‌ قرار دهيد. با نگه داشتن كليد Ctrl‌ لايه Texture را انتخاب كنيد. كليدهاي D‌ و X را از صفحه كليد بزنيد تا رنگهاي روزمينه و پس زمينه به صورت پيش فرض درآيد. فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Render–>Clouds

فرمان Color Balance‌ را از منوي Image‌ و زير منوي Adjustment‌ اجرا نماييد. ابتدا Shadow را انتخاب كرده و تغييرات زير را انجام دهيد:

پنجره color balance

حال گزينه Midtone‌ را انتخاب كرده و تغييرات زير را وارد كنيد:

تغییر Midtone

گزينه Highlights‌ را انتخاب كرده و اعداد زير را وارد كنيد:

تغییر Highlight

در نهايت Ok‌ را كليك كنيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد. فرمان Free Transform را از منوي Edit‌ اجرا كنيد. علامت اتصال بين عرض و ارتفاع را كليك كنيد. عدد ۳۰۰ را وارد كرده و كليد Enter‌ را بزنيد. كليد Ctrl‌ را نگه داشته و روي لايه Texture كليك كنيد. فرمان Inverse‌ را اجرا كنيد. كليد Delete را بزنيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد. گزينه Color Burn را از قسمت Blending Mode‌ برگزينيد. تصوير تغيير يافته به شكل زير است:

تصویر رنگی شده

ميزان Opacity را كاهش دهيد. پوشه فايلهاي پروژه را باز كرده و تصوير ديگر را باز كنيد. تصوير را روي فايل اصلي بكشيد. گزينه Treshold‌ را از منوي Image و زير منوي Adjustment‌ اجرا كنيد. عدد دلخواه را وارد كرده و ميزان Opacity‌ را ۱۰% وارد كنيد. مي­توانيد فرمان Flip Horizontal را اجرا كنيد. اندازه فايل را تغيير دهيد. كليد Ctrl‌ را نگه داشته و روي لايه Texture‌ كليك كنيد. فرمان Inverse‌ را اجرا كرده و كليد Delete‌ را بزنيد. فرمان Deselect را اجرا كنيد. اگر بخواهيد متن بهتر ديده شود از لايه متن كپي ايجاد كنيد. تغييرات تا كنون به شكل زير مي­باشد:

برجسته کردن متن

كليد Ctrl را نگه داشته و لايه Texture را انتخاب كنيد. ابزار Brush‌ را انتخاب كنيد. قلم­موي از نوع شكل برگ را انتخاب كنيد. ميزان Opacity را در نوار موارد اختياري ۱۵% وارد كرده و با رنگ مشگي درون ناحيه انتخاب بكشيد. مي­توانيد به اندازه Opacity متفاوت برگهاي مختلف رسم كنيد. فرمان Deselect‌ را اجرا كنيد. روي علامت F مربوط به اِفِكت از لايه Texture كليك كنيد. تغييرات را به دلخواه انجام داده و Ok را كليك كنيد. تغيير نهايي همانند تصوير زير است:

تصویر نهایی

ارسال دیدگاه