0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحی مه در فتوشاپ

مقدمه 

شاید در بسیاری از تصاویری که از دریا یا رودخانه مشاهده می کنید، مه غلیظی روی آنها را پوشانده باشد. بسیاری از این تصویرها با استفاده از حقه های فتوشاپ خلق می شوند. در این آموزش به شما یاد می دهیم چگونه طراحی مه در فتوشاپ انجام دهید. 

تصاويري كه در اين درس استفاده شده است در زير آورده شده است:

تصاویر پروژه

تغییر روشنایی اقیانوس

فايل Ocean رادر فتوشاپ باز كنيد.نام لايه را Ocean بناميد. فرمان زير را روي تصوير اجرا كنيد:

Image–>Adjustment–>Shadow/Highlight

عدد Shadow را ۶۵ و عدد Highlight را ۱۵ وارد كرده و Ok را كليك نماييد. اگر تصاوير داراي رگه­هاي زيادي است اين فيلتر را اجرا نماييد:

Filter–>Noise–>Reduce Noise

عدد Strength را ۵ وارد كرده و OK را كليك كنيد. محدوده پاييني تصوير را با ابزار Rectangular Marquee انتخاب كرده و از منوي Edit فرمان Copy Merged را اجرا نماييد. سپس فرمان Paste را اجرا نماييد. نام لايه را Water Blur بناميد. علامت چشم لايه Ocean را برداريد تا مخفي شود. لايه Water Blur را انتخاب كرده و فرمان زير را اجرا كنيد:

Image–>Adjustment–>Hue/Saturation

ميزان Saturation را كم كنيد. فرمان Brightness/Contrast را از مسير فوق اجرا كرده و روشنايي را افزايش دهيد. اكنون تصوير به شكل زير است:

تصویر اقیانوس

اعمال فیلتر

لايه Water Blur‌ را انتخاب كرده و گزينه Quick Mask را انتخاب كنيد. ابزار Brush را انتخاب كنيد. كليدهاي D و X را از صفحه كليد بزنيد تا رنگهاي رو و پس زمينه به صورت پيش فرض درآيد. محدوده آب را انتخاب كنيد. اگر ناحيه­اي اضافي انتخاب شده باشد با ابزار Eraser‌ پاك كنيد. براي انتخاب با دقت تصوير را Zoom كنيد. ناحيه انتخابي به شكل زير درآمده است:

ماسک روی تصویر اقیانوس

فيلتر زير را روي ماسك اجرا كنيد:

Filter–>Blur–>Gaussian Blur

عدد ۳٫۵ را براي شعاع وارد كرده وOk را كليك كنيد. به حالت Standard باز گرديد. فرمان Inverse را از منوي Select اجرا كنيد تا ناحيه انتخابي برعكس شود. فيلتر زير را بر روي ناحيه انتخابي اجرا نماييد:

Filter–>Blur–>Gaussian Blur

عدد ۹٫۵ را وارد كرده و Ok را كليك نماييد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

فیلتر تصویر اقیانوس

يك كپي از لايه Ocean ايجاد كنيد. بالاي لايه Water Blur قرار داده و علامت چشم آنرا فعال كنيد و نام آنرا Zoom Blur قرار دهيد. فيلتر زير را روي آن اجرا كنيد:

Filter–>Blur–>Radial Blur

گزينه Zoom را انتخاب و عدد Amount را به اندازه ۹۰ افزايش دهيد. Ok را كليك كنيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد. ابزار Rectangular Marquee را انتخاب كنيد. نيمه پاييني تصوير كه شامل سنگها و آب مي­باشد را انتخاب كنيد. براي بهتر انتخاب كرده ميزان Opacity لايه را كم كنيد. پس از انتخاب ميزان Opacity‌ را به ۱۰۰% بازگردانيد. فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Distort–>Twirl

عدد ۳۵ را براي زاويه وارد و Ok را كليك نماييد. ناحيه را از انتخاب خارج كنيد. فيلتر Reduce Noise را روي اين لايه اجرا كرده و عدد Strength را ۸ وارد كرده و Ok را كليك كنيد. اكنون تصوير به صورت زير است:

اعمال جلوه به عکس

حذف ناحیه های اضافی

روي لايه Zoom Blur ماسك ايجاد كرده و رنگها را به صورت پيش فرض درآوريد و ابزار Brush‌ را انتخاب كرده و با رنگ مشكي ناحيه­اي كه نمي­خواهيم را پاك مي­كنيم. لايه Ocean را فعال كنيد. به لايه Zoom Blur باز گشته و ناحيه­هاي آسمان و سنگها را پاك كنيد. Opacity لايه را به اندازه ۶۰% كم كنيد تا سنگهاي درون آب نيز ديده شوند. تغييرات ايجاد شده را در تصوير زير مي­بينيد:

ویرایش عکس اقیانوس

براي كاهش خطوط نمايش داده شده در تصوير فيلتر Gaussian Blur با عدد ۲٫۵ را روي لايه Zoom Blur اجرا كنيد. روي لايه Water Blur ماسك ايجاد كنيد. ابزار Brush را انتخاب كرده و برخي از ناحيه فوقاني تصوير ( بالاي صخره­ها ) را پاك كنيد.بالاترين لايه را انتخاب و لايه ديگري ايجاد كنيد و نام آنرا Mist Stream قرار دهيد. رنگ زمينه را سفيد انتخاب كنيد. با ابزار Brush شكل زير را رسم كنيد.

رسم خطوط با براش

فيلتر Radial Blur را اجرا كنيد. گزينه Zoom را با حداكثر مقدار اعمال كنيد. اين فيلتر را بار ديگر تكرار كنيد. حال محدوده پاييني تصوير را به شكل مستطيل انتخاب كرده و فيلتر Twirl‌ را روي آن اجرا نماييد. زاويه ۳۵ را وارد و Ok را كليك كنيد. فيلتر زير را اجرا نماييد:

Filter–>Other–>Maximum

عدد ۹ را وارد كرده و Ok را كليك نماييد. روي اين لايه ماسك قرار دهيد و با ابزار به رنگ مشكي ناحيه­اي كه روي محدوده صخره­ها را پوشانده پاك كنيد. ميزان Opacty را به عدد ۴۰% كاهش دهيد. اكنون تصوير به شكل زير ديده مي­شود:

اعمال جلوه به براش

يك كپي از لايه Ocean ايجاد كرده و نام آنرا Background قرار دهيد. محدوده فوقاني تصوير را به صورت مستطيلي انتخاب كنيد. فرمان Flip Horizontal را روي آن اجرا كنيد.لايه جديدي ايجاد كرده و آنرا با رنگ سبز پر كنيد و Blending آنرا Overlay و Opacity‌ را كاهش دهيد. لايه ديگري به رنگ آبي ايجاد كنيد و Blending و Opacity را همانند لايه قبل تغيير دهيد. لايه ديگري ايجاد كرده و تصوير ساختمان را در گوشه­اي از آن قرار دهيد. روي آن ماسك ايجاد كرده و ناحيه پاييني ساختمان را پاك كنيد تا طبيعي به نظر برسد و اينگونه تداعي شود كه مه باعث شده تصوير واضح ديده نشود. اكنون تصوير به شكل زير تغيير يافته است:

طراحی مه غلیظ در فتوشاپ

ارسال دیدگاه