0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

پودمان اول: طراحی گرافیکی

تصویر یکی از راههای ارتباط موثر با مخاطب می باشد که سعی می کند مطالب نوشتاری به به زبانی دیگر به مخاطب ارائه کند. این زبان برای مخاطبان با توجه به سن و جنس آنها متفاوت است. در کار و کسب برای جلب مخاطبان بیشتر و همچنین دنیای تبلیغات و رسانه ها از نرم افزارهای گرافیکی برای تولید تصویر استفاده می شود. پودمان اول شامل دو واحد یادگیری است که کار با امکانات ساده و پیشرفته گرافیکی با نرم افزار ایلاستریتور را ارائه می کند. 

واحد یادگیری ۱: شایستگی کار با ابزارهای ساده گرافیکی

استاندارد عملکرد

با استفاده از دانش و شناخت محیط نرم افزار گرافیکی، تنظیمات ایجاد سند و تصویرسازی را به کمک اشکال آماده و ابزارهای ترسیمی انجام داده، از متن و ماسک استفاده کند و سند را با قالب مناسب برای استفاده در سایر پروژه ها ذخیره کند.

جلسه اول: آشنایی با گرافیک

واحد یادگیری ۲: شایستگی کار با ابزارهای پیشرفته گرافیکی

استاندارد عملکرد

با استفاده از ابزارهای پیشرفته محیط نرم افزار گرافیکی، درج نماد، استفاده از سبک و جلوه گرافیکی، رنگ آمیزی اشیاء سه بعدی، انتخاب و تنظیمات مد رنگی را بر اسا دانش کسب شده انجام دهد.