0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی

برای اجرایی کردن کار و کسب همیشه لازم نیست یک ایده جدید خلق کنید بلکه گاهی با مشاهده کسب و کارهای موجود و یافتن مشکلات آنها و برطرف کردن آن اشکلات بتوان یک مدل جدیدی از کسب و کار را راه اندازی کرد. قبل از اقدام به راه اندازی کار و کسب ابتدا باید مراحل مختلف از جمله نیازسنجی و طراحی را بگذرانید و سپس به پیاده سازی آن ایده فکر کنید. متاسفانه در بسیاری از کسب و کارها، افراد بدون طی کردن مراحل ذکر شده به صورت مستقیم وارد فاز پیاده سازی می شوند و بنابراین گاهی اوقات منجر به شکست در کسب و کارشان می شود. در این مسیر بوم مدل کسب و کار به شما در راه اندازی کسب و کار کمک می کند. در این پودمان ابتدا با استفاده از فنون ایده پردازی به شما کمک می کنیم ایده ای برای خود بیابید. سپس بوم مدل کسب و کار خود را طراحی کنید. در این مسیر به شما می آموزیم چکونه پرسونا و نقشه سفر مشتری تدوین کنید و پس از آن کمینه محصول پذیرفتنی طراحی کنید. در نهایت نام دامنه و میزیان مناسب برای پیاده سازی کسب و کار انتخاب کنید. 

واحد یادگیری ۱: شایستگی کسب و کار الکترونیکی

استاندارد عملکرد

ایجاد بوم مدل کار و کسب با استفاده از تکنیک های ایده پردازی و ارزیابی آنها جهت آماده سازی یک محصول یا خدمت برای فروش و عرضه از طریق کانال های الکترونیکی

جلسه اول: حل مسئله و ایده یابی