0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحی نقاشی خیالی

مقدمه 

برای طراحی نقاشی از یک پرتره میتوان ابتدا نقاشی اولیه را از روی تصویر اصلی با استفاده از دست ترسیم کرد. سپس نقاشی را اسکن کرده و در فتوشاپ باز کرد. می توان تصویر را رنگ آمیزی و کارهای ویرایش بر روی آن انجام داد. در صورت استفاده از قلم نوری سرعت انجام عملیات و کیفیت نهایی مطلوب تر خواهد بود. 

ترسیم نقاشی

تصويري كه مي­خواهيد به صورت نقاشي ديجيتالي ترسيم كنيد را روي كاغذ نقاشي كنيد. كاغذ از نوع كاغذ رسم باشد كه به صورت شفاف مي­باشد. همانند تصوير زير:

نقاشی از عکس

با مداد روي كاغذ نقاشي كنيد. مي­توانيد قسمتهايي به نقاشي اضافه كنيد. مثلاً روي سر مي­توانيد تاج قرار دهيد. كاغذ را اسكن كنيد. تصوير اصلي و نقاشي را در فتوشاپ باز كنيد. زيرا براي رنگ­آميزي از رنگ تصوير اصلي استفاده مي­كنيم. تصاوير را همانند شكل زير در فتوشاپ باز كنيد:

نقاشی و عکس

رنگ آمیزی صورت

پالت Swatches‌ را فعال كنيد. علامت فلش سمت راست پالت را باز كرده و گزينه Pantone Solid to Process را انتخاب كنيد. گزينه Ok را كليك كنيد. رنگهاي لازم براي رنگ­آميزي Load مي­شوند. در رنگهاي موجود در انتهاي پالت رنگهاي مربوط به پوست ديده مي­شوند. ابزار Brush را انتخاب كرده و ميزان Hardness را صفر انتخاب كنيد. توجه كنيد كه Opacity را كاهش دهيد. مثلاً روي ۴۵% قرار دهيد. لايه جديدي ايجاد كنيد و رنگ­آميزي را روي آن انجام دهيد تا تصوير اصلي تغيير نكند. نام آنرا Under Painting قرار دهيد. هنگام رنگ­آميزي به اندازه Brush توجه كنيد. روي ناحيه صورت با رنگ شبيه رنگ پوست ( رنگ روشن ) رنگ­آميزي كنيد. از رنگ تيره­تر براي ناحيه سايه روي صورت استفاده كرده و ميزان Opacity را تغيير داده و روي ناحيه سايه اطراف صورت بكشيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

رنگ آمیزی پوست

براي رنگ گونه و قسمتي از پيشاني از رنگ صورتي استفاده كنيد. از رنگهاي روشنتر براي ناحيه­هايي از صورت كه روشن است استفاده كنيد. حتي مي­توانيد زمينه را به رنگي درآورده و روي آن با رنگ روشن رنگ­آميزي كنيد تا با هم آميخته شوند و تصوير طبيعي­تر باشند. ناحيه لب را با رنگ صورتي تيره رنگ كنيد. روي ناحيه تيره پشت چشم و ابرو نيز بكشيد. ناحيه سفيدي چشم را با رنگ خاكستري روشن رنگ كنيد. رنگ چشمها را با رنگ دلخواه مثلاً رنگ سبز رنگ­آميزي كنيد. قسمت مردمك را با رنگ تيره­تر پر كنيد. توجه كنيد كه شكل اشياء بايد حفظ شود. مثلاً هنگام رنگ­آميزي چشم با ابزار Brush با رنگ تيره دور ناحيه چشم رسم كنيد. اين كار را در هنگام رنگ­آميزي هر ناحيه تكرار كنيد. مثلاً ناحيه بيني، ابرو، لب و دور صورت بايد واضح باشند. رنگ­آميزي همانند تصوير زير بايد باشد:

رنگ آمیزی لب و چشم

بر روي نواحي تيره صورت با رنگ نارنجي روشن و Opacity بسيار كم، رنگ آميزي كنيد. روي آن با رنگ سبز با اندازه Opacity به اندازه ۸% رنگ كنيد. اين كار باعث حجم بخشيدن به نقاشي مي­شود. بار ديگر با رنگ صورتي بر روي ناحيه سبز بكشيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

ویرایش صورت

با رنگهاي تيره و روشن ناحيه­هايي كه بايد داراي تيرگي و روشنايي باشند را رنگ­آميزي كنيد. در تصوير فوق قسمتهاي دور چشم، بيني، گوش، لب و ابرو به صورت واضح و مشخص ديده نمي­شوند. سعي كنيد از رنگهاي مختلف و با ميزان Opacity بسيار كم تصويري همانند شكل زير داشته باشيد:

بعد دادن به نقاشی

ویرایش جزئیات چشم

روي ناحيه چشم Zoom كنيد تا جزئيات درون چشم را رنگ كنيم. رنگهاي دور و درون چشم را تغيير دهيد. با رنگ قهوه­اي تيره روي رنگ سبز درون چشم بكشيد و با رنگ تيره­تر خطوط درون عنبيه چشم را بكشيد. با رنگ سبز تيره روي آن بكشيد. رنگ سبز بسيار روشن انتخاب كرده و خطوط درون عنبيه چشم را رسم كنيد. ناحيه مردمك چشم را نيز با رنگ تيره رنگ كنيد. با ابزار Brush با اندازه بسيار باريك ناحيه خطوط دور عنبيه و ناحيه پلك را مشخص كنيد. با رنگ سفيد ناحيه­هاي Highlight از چشم را رسم كنيد. توجه كنيد كه تمامي تغييرات را بر اساس تصوير اصلي انجام دهيد. تصوير چشم به شكل زير تغيير مي­يابد:

ویرایش چشم

اگر توجه كنيد ناحيه پشت پلك طبيعي ديده نمي­شود و داراي بُعد نيست. تصوير را همانند شكل زير تغيير دهيد:

ویرایش پلک

با ابزار Brush با اندازه ۳ پيكسل مژه­ها را رسم كنيد. هنگام رسم مژه به دليل اينكه اندازه و شفافيت متفاوتي دارند ميزان Opacity را كم و زياد كنيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

ترسیم مژه

براي ابرو از همان اول با رنگ تيره رنگ­آميزي نكنيد. ابتدا با رنگ قهوه­اي روشن كه داري Opacity بسيار كم است ابروي را رسم كنيد. اندازه قلم­مو را ۳ پيسكل انتخاب كنيد. بار ديگر رنگ را تغيير دهيد. حال اندازه Opacity را افزايش دهيد. درون ناحيه ابرو بكشيد. هنگام رسم همانند ابروي واقعي در جهتهاي مختلف رسم را ادامه دهيد. اين كار را به رنگهاي مختلف و اندازه Opacity متفاوت تكرار كنيد تا تصويري طبيعي همانند شكل زير داشته باشيد:

رسم مژه

اكنون همين كار را براي چشم ديگر تكرار كنيد. در واقع بهتر است اين كار را همزمان انجام مي­داديم. زيرا رنگهايي كه استفاده كرده­ايد بايد در چشم ديگر نيز از همان رنگ و همان Opacity استفاده كنيد و اين كار را سخت­تر مي­كند. دقيقاً همان روشها را براي چشم و ابرو ديگر تكرار كنيد تا تصويري همانند شكل زير داشته باشيد:

ویرایش دو چشم

ویرایش بینی

قسمتهايي از ترسيمات كه مد نظر نيستند را با ابزار Eraser پاك كنيد. اكنون بر روي ناحيه بيني كار مي­كنيم. ناحيه بيني را Zoom كنيد. بايد قسمت لبه­هاي بيني را واضحتر كنيد. براي اين كار ناحيه بيرون بيني يعني روي گونه را با رنگ صورتي روشن رنگ كنيد. اين كار ناحيه بيني را مشخص­تر مي­نمايد. رنگ­آميزي را ادامه دهيد تا تصوير دلخواه حاصل شود. روي گونه ديگر نيز همان رنگ را بكشيد تا رنگهاي دو گونه يكسان شوند. با رنگ روشن روي ناحيه بيني كه خيلي تيره به نظر مي­رسند بكشيد تا ناحيه اطراف آن بهتر ديده شود. هنگام رنگ­آميزي به تصوير اصلي توجه كنيد و جزئيات تصوير اصلي را بر روي نقاشي اعمال كنيد. به Highlightهاي تصوير اصلي توجه كنيد. با قلم­موي باريك و با رنگ تيره ناحيه اطراف بيني را رسم كنيد. ناحيه پايين بيني را نيز رنگ­آميزي كنيد. تصوير تا كنون به شكل زير تغيير يافته است:

ویرایش بینی

ویرایش جزئیات لب

اكنون روي ناحيه لب Zoom كنيد. لايه ديگري ايجاد كنيد. رنگي براي لب انتخاب كنيد. ميزان Opacity را به ۱۳% كاهش دهيد. بر روي خطوط محدوده لب رسم كنيد. رنگ را ابتدا تيره انتخاب كنيد و روي ناحيه­هاي از لب كه تيره هستند بكشيد. تيرگي و روشنايي را از روي تصوير اصلي متوجه خواهيد شد. در قسمتهاي مختلف لب از رنگهاي مختلف استفاده كنيد. براي اينكه ناحيه لب برجسته­تر ديده شود، رنگهاي اطراف ناحيه لب را تنظيم كنيد. روي ناحيه لب خطوطي ديده مي­شوند. آن خطوط را نيز با ابزار قلم­مو به رنگ روشن رسم كنيد. تغييرات را به شكل زير انجام دهيد:

ویرایش لب

ویرایش جزئیات گوش

اكنون ناحيه گوش را Zoom كنيد. ابتدا با رنگ تيره رنگ­آميزي كنيد. محدوده گوش را مشخص نماييد. ناحيه درون گوش را با رنگ روشن رنگ كنيد. از رنگهاي مختلف استفاده كنيد. ترسيمات را تا زماني انجام دهيد كه گوش داراي بعد باشد وطبيعي به نظر برسد. آخرين قسمت مربوط به Highlight است كه با رنگ سفيد انجام مي­شود.تغييرات به شكل زير خواهد بود:

ویرایش گوش

ویرایش مو

لايه ديگري ايجاد كنيد. ناحيه لباس را با رنگ مشكي و Opacity 70% رنگ­آميزي كنيد. قسمت مربوط به گردن را نيز پس از نمونه­برداري با رنگ صورت، رنگ كنيد. براي قسمت يقه با اندازه Brush بسيار باريك رسم كنيد. با اندازه­هاي متفاوت و رنگهاي متفاوت ناحيه پر روي يقه را رسم كنيد. حال ناحيه مربوط به مو را با رنگ قهوه­اي تيره و Opacity 75% رنگ  كنيد. اندازه Brush را در قسمتهاي مختلف تغيير دهيد. تغييرات تا كنون به شكل زير مي­باشد:

ویرایش مو

با ابزار Brush با اندازه بسيار نازك بر روي مو با رنگهاي مختلف رسم كنيد. در واقع ابتدا به صورت كلي رنگ­آميزي كنيد و سپس به جزئيات بپردازيد. بر روي ناحيه مو قسمتهايي كه داراي سايه مي­باشد را با رنگ مشكي رنگ كنيد. براي رسم خطوط مو ابتدا با قلم­موي متوسط با رنگهاي مختلف خطوط مو را رسم كنيد و سپس با اندازه بسيار باريك خطوط دقيق مو را رسم نماييد. تغييرات با ابزار Brush متوسط به شكل زير مي­باشد:

ویرایش جزئیات مو

تغييرات پس از رسم خطوط جزئي مو به شكل زير مي­باشد:

جزئیات مو

براي حجم بخشيدن به مو با ابزار قلم­مو با رنگ روشن روي نواحي كه Highlight بايد در آنجا قرار گيرد رنگ­آميزي كنيد. شكل زير تغييرات نهايي روي مو را نشان مي­دهد:

هایلایت مو

ویرایش گیر مو

لايه جديدي ايجاد كنيد. بر روي گيره­اي كه در مو قرار دارد Zoom كنيد. براي ديدن بهتر قطعه لايه­هاي رنگ­آميزي را مخفي كنيد تا فقط لايه طرح ديده شود. با رنگ دلخواه درون قطعه را كامل رنگ­آميزي كنيد. با ابزار Eraser نواحي اضافي را پاك كنيد. براي اينكه ببينيد اين قطعه دقيقاً روي گوش قرار مي­گيرد، لايه مربوط به صورت را فعال كنيد. تصوير همانند شكل زير تغيير مي­يابد:

گیر مو

تغييرات را همانند شكل زير انجام دهيد:

ویرایش گیر مو

براي بعد بخشيدن به شكل بايد نقاط Highlight را اضافه كرد. تغييرات را همانند شكل زير اعمال كنيد:

هایلایت گیر مو

درون ناحيه سبز از گيره مو نقاطي به شكل زير رسم كنيد:

دایره های گیر مو

ناحيه پايين دايره­ها را با رنگ روشن رنگ كنيد تا همانند مرواريد به نظر برسد. رنگها را به گونه­اي تركيب كنيد كه به صورت سه بعدي به نظر برسد. در نهايت بر روي مرواريدها نقاط Highlight اضافه كنيد. تغييراتي همانند شكلي زير اعمال كنيد:

مروارید گیر مو

ترسیم زنجیر

حال لايه ديگري ايجاد كنيد. روي ناحيه پيشاني يك زنجير مي­خواهيم رسم كنيم. براي اينكه راحت­تر بتوانيم رسم كنيم بوم را به انداره ۹۰ درجه بچرخانيد. تصوير به شكل زير درمي­آيد:

خطوط زنچیر

خطي كه زنجير بر روي آن رسم مي­شود، بكشيد. حال بار ديگر ۹۰ درجه بچرخانيد و خطي كه به سمت چانه مي­رسد رسم كنيد. همانند شكل زير:

خط زنجیر

ناحيه رسم شده را با رنگ طلايي كه بر روي ناحيه گيره مو استفاده شد، رنگ­آميزي كنيد. روي آن نقاطي رسم كنيد كه نشان دهنده زنجير بودن آن قطعه شود. براي زنجير روي پيشاني نيز از همين تكنيك استفاده كنيد. براي بعد بخشيدن به آن به ناحيه پايين زنجير سايه اضافه كنيد. بوم را به حالت اوليه بچرخانيد. تصوير همانند شكل زير خواهد بود:

ویرایش زنجیرها

جزئيات مربوط به هر ناحيه را به شكل مناسب تغيير دهيد. تصوير نهايي همانند شكل زير مي­باشد:

تصویر نهایی

ارسال دیدگاه