طراحی نقاشی خیالی

مقدمه 

برای طراحی نقاشی از یک پرتره میتوان ابتدا نقاشی اولیه را از روی تصویر اصلی با استفاده از دست ترسیم کرد. سپس نقاشی را اسکن کرده و در فتوشاپ باز کرد. می توان تصویر را رنگ آمیزی و کارهای ویرایش بر روی آن انجام داد. در صورت استفاده از قلم نوری سرعت انجام عملیات و کیفیت نهایی مطلوب تر خواهد بود. 

ترسیم نقاشی

تصویری که می­خواهید به صورت نقاشی دیجیتالی ترسیم کنید را روی کاغذ نقاشی کنید. کاغذ از نوع کاغذ رسم باشد که به صورت شفاف می­باشد. همانند تصویر زیر:

نقاشی از عکس

با مداد روی کاغذ نقاشی کنید. می­توانید قسمتهایی به نقاشی اضافه کنید. مثلاً روی سر می­توانید تاج قرار دهید. کاغذ را اسکن کنید. تصویر اصلی و نقاشی را در فتوشاپ باز کنید. زیرا برای رنگ­آمیزی از رنگ تصویر اصلی استفاده می­کنیم. تصاویر را همانند شکل زیر در فتوشاپ باز کنید:

نقاشی و عکس

رنگ آمیزی صورت

پالت Swatches‌ را فعال کنید. علامت فلش سمت راست پالت را باز کرده و گزینه Pantone Solid to Process را انتخاب کنید. گزینه Ok را کلیک کنید. رنگهای لازم برای رنگ­آمیزی Load می­شوند. در رنگهای موجود در انتهای پالت رنگهای مربوط به پوست دیده می­شوند. ابزار Brush را انتخاب کرده و میزان Hardness را صفر انتخاب کنید. توجه کنید که Opacity را کاهش دهید. مثلاً روی ۴۵% قرار دهید. لایه جدیدی ایجاد کنید و رنگ­آمیزی را روی آن انجام دهید تا تصویر اصلی تغییر نکند. نام آنرا Under Painting قرار دهید. هنگام رنگ­آمیزی به اندازه Brush توجه کنید. روی ناحیه صورت با رنگ شبیه رنگ پوست ( رنگ روشن ) رنگ­آمیزی کنید. از رنگ تیره­تر برای ناحیه سایه روی صورت استفاده کرده و میزان Opacity را تغییر داده و روی ناحیه سایه اطراف صورت بکشید. تصویر به شکل زیر تغییر می­یابد:

رنگ آمیزی پوست

برای رنگ گونه و قسمتی از پیشانی از رنگ صورتی استفاده کنید. از رنگهای روشنتر برای ناحیه­هایی از صورت که روشن است استفاده کنید. حتی می­توانید زمینه را به رنگی درآورده و روی آن با رنگ روشن رنگ­آمیزی کنید تا با هم آمیخته شوند و تصویر طبیعی­تر باشند. ناحیه لب را با رنگ صورتی تیره رنگ کنید. روی ناحیه تیره پشت چشم و ابرو نیز بکشید. ناحیه سفیدی چشم را با رنگ خاکستری روشن رنگ کنید. رنگ چشمها را با رنگ دلخواه مثلاً رنگ سبز رنگ­آمیزی کنید. قسمت مردمک را با رنگ تیره­تر پر کنید. توجه کنید که شکل اشیاء باید حفظ شود. مثلاً هنگام رنگ­آمیزی چشم با ابزار Brush با رنگ تیره دور ناحیه چشم رسم کنید. این کار را در هنگام رنگ­آمیزی هر ناحیه تکرار کنید. مثلاً ناحیه بینی، ابرو، لب و دور صورت باید واضح باشند. رنگ­آمیزی همانند تصویر زیر باید باشد:

رنگ آمیزی لب و چشم

بر روی نواحی تیره صورت با رنگ نارنجی روشن و Opacity بسیار کم، رنگ آمیزی کنید. روی آن با رنگ سبز با اندازه Opacity به اندازه ۸% رنگ کنید. این کار باعث حجم بخشیدن به نقاشی می­شود. بار دیگر با رنگ صورتی بر روی ناحیه سبز بکشید. تصویر به شکل زیر تغییر می­یابد:

ویرایش صورت

با رنگهای تیره و روشن ناحیه­هایی که باید دارای تیرگی و روشنایی باشند را رنگ­آمیزی کنید. در تصویر فوق قسمتهای دور چشم، بینی، گوش، لب و ابرو به صورت واضح و مشخص دیده نمی­شوند. سعی کنید از رنگهای مختلف و با میزان Opacity بسیار کم تصویری همانند شکل زیر داشته باشید:

بعد دادن به نقاشی

ویرایش جزئیات چشم

روی ناحیه چشم Zoom کنید تا جزئیات درون چشم را رنگ کنیم. رنگهای دور و درون چشم را تغییر دهید. با رنگ قهوه­ای تیره روی رنگ سبز درون چشم بکشید و با رنگ تیره­تر خطوط درون عنبیه چشم را بکشید. با رنگ سبز تیره روی آن بکشید. رنگ سبز بسیار روشن انتخاب کرده و خطوط درون عنبیه چشم را رسم کنید. ناحیه مردمک چشم را نیز با رنگ تیره رنگ کنید. با ابزار Brush با اندازه بسیار باریک ناحیه خطوط دور عنبیه و ناحیه پلک را مشخص کنید. با رنگ سفید ناحیه­های Highlight از چشم را رسم کنید. توجه کنید که تمامی تغییرات را بر اساس تصویر اصلی انجام دهید. تصویر چشم به شکل زیر تغییر می­یابد:

ویرایش چشم

اگر توجه کنید ناحیه پشت پلک طبیعی دیده نمی­شود و دارای بُعد نیست. تصویر را همانند شکل زیر تغییر دهید:

ویرایش پلک

با ابزار Brush با اندازه ۳ پیکسل مژه­ها را رسم کنید. هنگام رسم مژه به دلیل اینکه اندازه و شفافیت متفاوتی دارند میزان Opacity را کم و زیاد کنید. تصویر به شکل زیر تغییر می­یابد:

ترسیم مژه

برای ابرو از همان اول با رنگ تیره رنگ­آمیزی نکنید. ابتدا با رنگ قهوه­ای روشن که داری Opacity بسیار کم است ابروی را رسم کنید. اندازه قلم­مو را ۳ پیسکل انتخاب کنید. بار دیگر رنگ را تغییر دهید. حال اندازه Opacity را افزایش دهید. درون ناحیه ابرو بکشید. هنگام رسم همانند ابروی واقعی در جهتهای مختلف رسم را ادامه دهید. این کار را به رنگهای مختلف و اندازه Opacity متفاوت تکرار کنید تا تصویری طبیعی همانند شکل زیر داشته باشید:

رسم مژه

اکنون همین کار را برای چشم دیگر تکرار کنید. در واقع بهتر است این کار را همزمان انجام می­دادیم. زیرا رنگهایی که استفاده کرده­اید باید در چشم دیگر نیز از همان رنگ و همان Opacity استفاده کنید و این کار را سخت­تر می­کند. دقیقاً همان روشها را برای چشم و ابرو دیگر تکرار کنید تا تصویری همانند شکل زیر داشته باشید:

ویرایش دو چشم

ویرایش بینی

قسمتهایی از ترسیمات که مد نظر نیستند را با ابزار Eraser پاک کنید. اکنون بر روی ناحیه بینی کار می­کنیم. ناحیه بینی را Zoom کنید. باید قسمت لبه­های بینی را واضحتر کنید. برای این کار ناحیه بیرون بینی یعنی روی گونه را با رنگ صورتی روشن رنگ کنید. این کار ناحیه بینی را مشخص­تر می­نماید. رنگ­آمیزی را ادامه دهید تا تصویر دلخواه حاصل شود. روی گونه دیگر نیز همان رنگ را بکشید تا رنگهای دو گونه یکسان شوند. با رنگ روشن روی ناحیه بینی که خیلی تیره به نظر می­رسند بکشید تا ناحیه اطراف آن بهتر دیده شود. هنگام رنگ­آمیزی به تصویر اصلی توجه کنید و جزئیات تصویر اصلی را بر روی نقاشی اعمال کنید. به Highlightهای تصویر اصلی توجه کنید. با قلم­موی باریک و با رنگ تیره ناحیه اطراف بینی را رسم کنید. ناحیه پایین بینی را نیز رنگ­آمیزی کنید. تصویر تا کنون به شکل زیر تغییر یافته است:

ویرایش بینی

ویرایش جزئیات لب

اکنون روی ناحیه لب Zoom کنید. لایه دیگری ایجاد کنید. رنگی برای لب انتخاب کنید. میزان Opacity را به ۱۳% کاهش دهید. بر روی خطوط محدوده لب رسم کنید. رنگ را ابتدا تیره انتخاب کنید و روی ناحیه­های از لب که تیره هستند بکشید. تیرگی و روشنایی را از روی تصویر اصلی متوجه خواهید شد. در قسمتهای مختلف لب از رنگهای مختلف استفاده کنید. برای اینکه ناحیه لب برجسته­تر دیده شود، رنگهای اطراف ناحیه لب را تنظیم کنید. روی ناحیه لب خطوطی دیده می­شوند. آن خطوط را نیز با ابزار قلم­مو به رنگ روشن رسم کنید. تغییرات را به شکل زیر انجام دهید:

ویرایش لب

ویرایش جزئیات گوش

اکنون ناحیه گوش را Zoom کنید. ابتدا با رنگ تیره رنگ­آمیزی کنید. محدوده گوش را مشخص نمایید. ناحیه درون گوش را با رنگ روشن رنگ کنید. از رنگهای مختلف استفاده کنید. ترسیمات را تا زمانی انجام دهید که گوش دارای بعد باشد وطبیعی به نظر برسد. آخرین قسمت مربوط به Highlight است که با رنگ سفید انجام می­شود.تغییرات به شکل زیر خواهد بود:

ویرایش گوش

ویرایش مو

لایه دیگری ایجاد کنید. ناحیه لباس را با رنگ مشکی و Opacity 70% رنگ­آمیزی کنید. قسمت مربوط به گردن را نیز پس از نمونه­برداری با رنگ صورت، رنگ کنید. برای قسمت یقه با اندازه Brush بسیار باریک رسم کنید. با اندازه­های متفاوت و رنگهای متفاوت ناحیه پر روی یقه را رسم کنید. حال ناحیه مربوط به مو را با رنگ قهوه­ای تیره و Opacity 75% رنگ  کنید. اندازه Brush را در قسمتهای مختلف تغییر دهید. تغییرات تا کنون به شکل زیر می­باشد:

ویرایش مو

با ابزار Brush با اندازه بسیار نازک بر روی مو با رنگهای مختلف رسم کنید. در واقع ابتدا به صورت کلی رنگ­آمیزی کنید و سپس به جزئیات بپردازید. بر روی ناحیه مو قسمتهایی که دارای سایه می­باشد را با رنگ مشکی رنگ کنید. برای رسم خطوط مو ابتدا با قلم­موی متوسط با رنگهای مختلف خطوط مو را رسم کنید و سپس با اندازه بسیار باریک خطوط دقیق مو را رسم نمایید. تغییرات با ابزار Brush متوسط به شکل زیر می­باشد:

ویرایش جزئیات مو

تغییرات پس از رسم خطوط جزئی مو به شکل زیر می­باشد:

جزئیات مو

برای حجم بخشیدن به مو با ابزار قلم­مو با رنگ روشن روی نواحی که Highlight باید در آنجا قرار گیرد رنگ­آمیزی کنید. شکل زیر تغییرات نهایی روی مو را نشان می­دهد:

هایلایت مو

ویرایش گیر مو

لایه جدیدی ایجاد کنید. بر روی گیره­ای که در مو قرار دارد Zoom کنید. برای دیدن بهتر قطعه لایه­های رنگ­آمیزی را مخفی کنید تا فقط لایه طرح دیده شود. با رنگ دلخواه درون قطعه را کامل رنگ­آمیزی کنید. با ابزار Eraser نواحی اضافی را پاک کنید. برای اینکه ببینید این قطعه دقیقاً روی گوش قرار می­گیرد، لایه مربوط به صورت را فعال کنید. تصویر همانند شکل زیر تغییر می­یابد:

گیر مو

تغییرات را همانند شکل زیر انجام دهید:

ویرایش گیر مو

برای بعد بخشیدن به شکل باید نقاط Highlight را اضافه کرد. تغییرات را همانند شکل زیر اعمال کنید:

هایلایت گیر مو

درون ناحیه سبز از گیره مو نقاطی به شکل زیر رسم کنید:

دایره های گیر مو

ناحیه پایین دایره­ها را با رنگ روشن رنگ کنید تا همانند مروارید به نظر برسد. رنگها را به گونه­ای ترکیب کنید که به صورت سه بعدی به نظر برسد. در نهایت بر روی مرواریدها نقاط Highlight اضافه کنید. تغییراتی همانند شکلی زیر اعمال کنید:

مروارید گیر مو

ترسیم زنجیر

حال لایه دیگری ایجاد کنید. روی ناحیه پیشانی یک زنجیر می­خواهیم رسم کنیم. برای اینکه راحت­تر بتوانیم رسم کنیم بوم را به انداره ۹۰ درجه بچرخانید. تصویر به شکل زیر درمی­آید:

خطوط زنچیر

خطی که زنجیر بر روی آن رسم می­شود، بکشید. حال بار دیگر ۹۰ درجه بچرخانید و خطی که به سمت چانه می­رسد رسم کنید. همانند شکل زیر:

خط زنجیر

ناحیه رسم شده را با رنگ طلایی که بر روی ناحیه گیره مو استفاده شد، رنگ­آمیزی کنید. روی آن نقاطی رسم کنید که نشان دهنده زنجیر بودن آن قطعه شود. برای زنجیر روی پیشانی نیز از همین تکنیک استفاده کنید. برای بعد بخشیدن به آن به ناحیه پایین زنجیر سایه اضافه کنید. بوم را به حالت اولیه بچرخانید. تصویر همانند شکل زیر خواهد بود:

ویرایش زنجیرها

جزئیات مربوط به هر ناحیه را به شکل مناسب تغییر دهید. تصویر نهایی همانند شکل زیر می­باشد:

تصویر نهایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *