0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحي قورباغه شكلاتي با فتوشاپ

مقدمه 

ترکیب تصاویر و خلق یک تصویر جدید یکی از لذت بخش ترین قسمت کار با فتوشاپ است. در این درس می خواهیم با اجرای چندین فرمان و به کاربردن تکنیک های مهم یک قورباغه شکلاتی را طراحی کنیم. 

تصاويري كه در پروژه استفاده شده است به صورت زير مي­باشد:

تصویرهای پروژه

فايل اصلي را در فتوشاپ باز كنيد. تصوير را به اندازه كافي Zoom‌ كنيد. با ابزار Pen دور تا دور قورباغه كليك كنيد ومسيري رسم كنيد. روي مسير كليك راست كرده و Make Selection را انتخاب كنيد. گزينه Feather را صفر و Anti-Aliased را علامتدار رها كنيد. از منوي Edit‌ فرمان Copy  را اجرا كرده و سپس فرمان Paste را اجرا نماييد. تا قورباغه در لايه ديگري قرار گيرد. تصاويري كه داراي سايه مي­باشند نيازي به انتخاب سايه در هنگام رسم مسير نيست. فرمان زير را اجرا كنيد:

Image–>Adjustment–>Desaturate

نام لايه قورباغه را Frog قرار دهيد. در پوشه پروژه فايل Chocolate Color را باز كنيد. با ابزار قطره چكان نمونه برداري كنيد. كليد Ctrl را نگه داشته و روي لايه Frog كليك كنيد. لايه جديدي ايجاد كنيد و نام آنرا Chocolate Color قرار دهيد. از منوي Edit‌ فرمان Fill را اجرا كنيد. گزينه Foreground را انتخاب كرده و OK را كليك كنيد. گزينه Blending Mode اين لايه را برابر Hard Light‌ قرار دهيد. اكنون فرمان Merge Down را اجرا كنيد تا لايه با لايه زيرين ادغام شود. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

تغییر رنگ قورباغه

لايه جديدي بالاي لايه­ها ايجاد كنيد. نام لايه را Smudge قرار دهيد. ابزار Smudge را انتخاب كنيد. اندازه قطر قلم­مو را تغيير داده و ميزان Hardness را به صفر تغيير دهيد. تنظيماتي همانند تصوير زير بر روي نوار موار اختياري انجام دهيد:

نوار Option

ماوس را بر روي ناحيه لب قورباغه برده و كمي بكشيد. اين كار باعث ميشود كه ناحيه­هاي خشن پوست قورباغه نرم و هموار به نظر برسد. به دليل اينكه مي­خواهيم اينگونه به نظر آيد كه انگار قورباغه از ليوان پر از شكلات بيرون آمده است. بنابراين نبايد پوست آن داراي جزئيات زيادي باشد. اين كار را براي تمام قسمتهاي پوست تكرار كنيد. تصوير به شكل زير تغيير خواهد يافت:

قورباغه شکلاتی

لايه جديدي ايجاد كرده و نام آنرا Drips قرار دهيد. پالت Brushes را از منوي Window‌ فعال كنيد. گزينه Shape Dynamics را علامتدار كرده و انتخاب كنيد تا تنظيمات آن فعال شود. تغييرات را همانند تصوير زير اعمال كنيد:

پالت براش

از قسمت انگشت كليك كرده و كليد Shift‌ را نگه داشته و به سمت پايين بكشيد. مي­توانيد اندازه Diameter از تصوير فوق مربوط به Brush را افزايش دهيد. ميزان Hardness‌ را تا ۸۵% افزايش دهيد. اين كار را براي انگشتها و ناحيه لب چندين بار تكرار كنيد همانند تصوير زير:

ترسیم قطرات شکلات

قطرات را به گونه­اي طراحي كنيد كه از بالا ضخيمتر باشند. اينكار را با ابزار Brush انجام دهيد و پايين آنرا به صورت دايره­اي كه نشان دهنده قطره باشد تغيير دهيد. همانند تصوير زير:

ویراش قطرات شکلات

در صورت لزوم با ابزار Eraser ناحيه اضافي از قطرات را پاك كنيد. لايه جديدي ايجاد كرده و نام آنرا Highlights قرار دهيد. ابزار Paint Brush را انتخاب كرده و رنگ رو زمينه را سفيد انتخاب كنيد. پالت Brush‌ را فعال كرده و ميزان Diameter را كاهش دهيد. در نقاط پاييني قطرات نواحي را با ابزار Brush رسم كنيد كه به نظر برسد نور به قطرات برخورد كرده است و تصوير داراي بعد باشد. همانند تصوير زير:

طبیعی کردن قطرات شکلات

لايه جديدي ايجاد كرده و نام آنرا Smudge Highlights قرار دهيد. ابزار Smudge‌ را انتخاب كرده و روي نواحي كه داراي Highlight هستند بكشيد تا نرم و هموارتر به نظر برسد. اكنون ميزان Opacity لايه Highlight را كم كنيد.

اكنون بايد چشم قورباغه كه به رنگ قهوه­اي تغيير يافته است را به رنگ اصلي بازگرداند. روي لايه Frog يك ماسك ايجاد كنيد. ابزار Brush با رنگ مشكي را انتخاب كرده و روي ناحيه چشم بكشيد تا رنگ اصلي آن ديده شود. تصوير چشم قورباغه به شكل زير تغيير مي­يابد:

ویرایش چشم قورباغه

از پوشه پروژه فايل مربوط به قطره را باز كنيد. فرمان Select All را اجرا كرده و فرمان Copy را انتخاب كنيد. در فايل اصلي باز گشته و پالت Channel‌ را فعال كنيد. يك كانال جديد ايجاد كنيد. حال فرمان Paste را اجرا كنيد. اندازه تصوير را كوچك كنيد. فرمان Free Transform‌ را اجرا كنيد و با كليد Shift اندازه آن را كوچك كنيد. ابزار Magic Wand را انتخاب كرده و روي ناحيه مشكي خارج تصوير كليك كنيد. فرمان Inverse‌ را اجرا كنيد. فرمان زير را اجرا نماييد:

Image–>Adjustment–>Invert

فرمان Deselect را اجرا كنيد. ابزار Brush را انتخاب كرده و نقاط اطراف تصوير را كه اضافي مي­باشد، حذف كنيد. فرمان Levels را اجرا كرده و ميزان روشنايي ناحيه سفيد را افزايش دهيد. كليد Ctrl‌ را نگه داشته و روي لايه Alpha1 كليك كنيد. لايه RGB را انتخاب كنيد. به پالت Layers باز گرديد. ابزار انتخاب مستطيلي را كليك كنيد. مكان قرارگيري انتخاب را تغيير داده و فرمان Transform Selection‌ را از منوي Select اجرا كنيد. اندازه آنرا نيز كوچكتر كنيد. لايه جديدي ايجاد كنيد. نام آنرا Splatter‌ قرار دهيد. رنگ روزمينه همان رنگ Choclate باشد. از منوي Edit فرمان Fill‌ را انتخاب كنيد. گزينه Foreground را انتخاب كرده و Ok‌ را كليك كنيد. دور تصوير ناحيه­اي شفاف ديده مي­شود. با ابزار Eraser نواحي اضافي را پاك كنيد. تصوير به شكل زير خواهد بود:

قطرات روی لیوان

ناحيه فوقاني تصوير قطره را نيز پاك كنيد تا همانند شكل زير شود:

ویرایش قطرات لیوان

كليد Ctrl‌ را نگه داشته و لايه Frog را انتخاب كنيد. كليد Shift را نگه داريد و لايه Smudge‌ را انتخاب كنيد. روي لايه­ها به سمت بالا بجز لايه Spatter كليك كنيد تا انتخاب شوند. حال بالاترين لايه يعني Spatter را انتخاب كنيد. گزينه Adjustment را كليك كرده و گزينه Hue/Saturation را كليك كنيد. ميزان Saturation را كم كنيد تا رنگ شكلاتي شود. تصوير تغيير يافته به شكل زير خواهد بود:

قورباغه شکلاتی

ارسال دیدگاه