۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
لیست مطالب
database-concepts

جلسه اول: مفاهیم پایگاه داده

تاریخچه ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات همه ما در زندگی روزمره نیاز به ذخیره سازی اطلاعات و بازیابی آن داریم. مخصوصا اکنون که استفاده از گوشی های هوشمند افزایش پیدا کرده است با حجم زیادی از اطلاعات در طول روز ...