0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای دروس هنرستان
فاقد تصویر شاخص

تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

پودمان اول: طراحی گرافیکی تصویر یکی از راههای ارتباط موثر با مخاطب می باشد که سعی می کند مطالب نوشتاری به به زبانی دیگر به مخاطب ارائه کند. این زبان برای مخاطبان با توجه به سن و جنس آنها متفاوت ...
فاقد تصویر شاخص

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

پودمان اول: ایجاد کار و کسب الکترونیکی برای اجرایی کردن کار و کسب همیشه لازم نیست یک ایده جدید خلق کنید بلکه گاهی با مشاهده کسب و کارهای موجود و یافتن مشکلات آنها و برطرف کردن آن اشکلات بتوان یک ...
فاقد تصویر شاخص

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان اول: پیاده سازی پایگاه داده به علت افزایش حجم اطلاعات در دنیای کنونی، به یک سامانه که بتوان داده ها را ذخیره و به سرعت و بر اساس نیاز و با شرایط دلخواه بازیابی کرد نیازمندیم. در یک سامانه ...