۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

جلسه اول: تعریف گرافیک

گرافیک از واژهٔ یونانی graphikos است و به معنای آنچه است که مربوط می‌شود به طرح زدن و طراحی. تعریف دیگر از گرافیک هر کار یا شیوهٔ مربوط به کشیدن تصویر از روی یک چیز یا از انگاره آن است؛ و بنابراین ...