0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
محتوای تجارت الکترونیک و امنیت شبکه
فاقد تصویر شاخص

جلسه اول: حل مسئله و ایده یابی

ایده یابی در کتاب درسی برای تشریح قدم به قدم از مراحل راه اندازی کار و کسب، یک سناریو ارائه شده است. در این سناریو دو خواهر و برادر به نامهای مبینا و ماهر تلاش می کنند  مهارت هایی که ...