بایگانی دسته‌ی: نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی رایانه (بخش اول)

شایستگی آماده سازی رایانه رایانه وسیله ای است که داده هایی را از ورودی دریافت می کند، پردازشهایی را بر روی آن انجام می دهد و خروجی را به صورت نمایش بر روی مانیتور یا به صورت چاپی به کاربر ارائه می کند. یک رایانه از دو بخش اصلی تشکیل شده است: سخت افزار نرم […]