بایگانی دسته‌ی: تولید محتوا

تولید محتوای الکترونیک (بخش اول)

شایستگی کار با ابزارهای ساده گرافیکی طراحی گرافیک یعنی بکارگیری تکنیکهای مختلف که به منظور رساندن پیامی خاصی به بیننده انجام می پذیرد. در هنر طراحی گرافیک از عکس، تکنیکهای مختلف طراحی و نقاشی، انواع روشهای چاپ دستی و یا سایر روشها برای ایجاد تصویر هنری استفاده می‌شود. گرافیک یک اثر هنریست که میخواهد پیامی […]