0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

ایجاد کوئری محاسباتی

ایجاد کوئری محاسباتی

در بسیاری از نرم افزارهایی که توسط اکسس ایجاد می شود، نیاز به محاسبات وجود دارد. برای مثال اگر قصد داشته باشیم برای دانش آموزان کارنامه صادر کنیم، باید معدل دانش آموز را محاسبه و در کارنامه درج کنیم. یکی از روشهای محاسبات ایجاد کوئری و نوشتن عبارت محاسباتی در کوئری است. در این آموزش قصد داریم با ایجاد یک کوئری از نوع Select اطلاعات مربوط به نمرات دانش آموزان را استخراج کرده و سپس نمره پس از اعمال ضرایب را محاسبه کنیم. هر درس دارای یک تعداد واحد است که باید نمره دانش آموز در تعداد واحد آن ضرب شود. برای این محاسبه ابتدا یک کوئری به روش Design ایجاد کنید. جدول های دانش آموز، درس و نمره را اضافه کنید. فیلدهای نام و نام خانوادگی از جدول دانش آموز، نام درس و تعداد واحد از جدول درس و نمره را از جدول نمره به کوئری اضافه کنید.

کوئری در نمای design

 

کوئری را اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

اجرای کوئری

 

محاسبه نمره در تعداد واحد

برای درج فیلد محاسباتی در آخرین ستون کوئری در نمای Design کلیک کرده و بر روی Builder از ریبون Design کلیک کنید. با استفاده از فیلدهایی که در این پنجره ظاهر می شود، عبارت محاسباتی مانند تصویر زیر درج کنید.

محاسبه با builder

 

بر روی OK کلیک کرده و کوئری را اجرا کنید.

نتیجه کوئری

 

به صورت پیش فرض نام ستونها را Expr1 نام گذاری می کند. می توانید در نمای Design نام آن را در ستون آخر تغییر دهید.

تغییر در کوئری

 

دوباره کوئری را اجرا کنید. همانطور که مشاهده می کنید عنوان ستون فارسی است در صورتی که نام این فیلد به انگلیسی وارد شده است. کوئری را به دلیل اینکه برای محاسبه معدل مورد استفاده قرار می دهیم، با نامی با معنی و طبق قوانین نام گذاری ذخیره کنید. من نام این کوئری را qryMarkByUnit نام گذاری کرده ام.

نتیجه اجرای کوئری

 

فیلم آموزشی ایجاد کوئری محاسباتی

برای اینکه خیلی خوب نحوه ایجاد کوئری محاسباتی در اکسس را یاد بگیرید حتما فیلم آموزشی زیر را تماشا کنید.

 

ارسال دیدگاه