طراحی حباب در فتوشاپ

مقدمه 

در این آموزش قصد داریم طراحی حباب در فتوشاپ را به شما آموزش دهیم. در برخی از طراحی های خلاقانه از جلوه حباب شیشه ای استفاده شده است. میتوانید حباب را در فتوشاپ ایجاد کرده و در طراحی های خود از آن استفاده کنید. 

ایجاد فایل جدید

فایل جدید با مشخصات زیر ایجاد کنید:

پنجره New

لایه Background را با مشکی پر کنید. لایه جدید ایجاد کرده و با ابزار انتخاب بیضی شکل دایره­ای رسم کنید. از منوی Edit‌ فرمان Stroke‌ را اجرا کنید. تغییراتی همانند شکل زیر ایجاد کنید:

پنجره Stroke

از منوی Select فرمان Save Selection را اجرا کنید. Ok را کلیک کنید. در پالت Channel‌ یک کانال ایجاد کرده است. فرمان Deselect را در پالت Layers اجرا کنید. فیلتر Gaussian Blur‌ را اجرا کنید. عدد ۱۵ را وارد کرده و Ok را کلیک کنید. نام لایه را Blured Stroke قرار دهید. لایه دیگری ایجاد کرده و Stroke بنامید. فرمانLoad Selection  را از منوی Select اجرا کنید. گزینه Alpha1 را انتخاب و Ok را کلیک کنید. فرمان Stroke را اجرا کنید. تنظیمات زیر را انجام داده و Ok را کلیک کنید:

پنجره Stroke

فرمان Deselect‌ را اجرا کنید. میزان Opacity را کم کنید. ( عدد ۲۰ انتخاب کنید ). تصویر به شکل زیر تغییر یافته است:

دایره

لایه Blured Stroke را انتخاب کرده و فرمان Free Transform‌ را اجرا کنید. کلید Alt و Shift را نگه داشته و اندازه آنرا به سمت داخل شکل دایره کوچک کنید. لایه دیگری ایجاد کرده و نام آنرا Soft Highlights‌ قرار دهید. ابزار Brush‌ را انتخاب کرده و Hardness را روی صفر قرار دهید. میزان Opacity را از نوار موارد اختیاری به ۵۰% تغییر دهید. دو نقطه به رنگ سفید همانند شکل روی دایره رسم کنید:

رسم نور حباب

اعمال فیلتر

بار دیگر فرمان Load Selection را اجرا کرده و کانال Alpha1 را انتخاب و Ok را کلیک کنید. فیلتر زیر را اجرا کنید:

Filter–>Distort–>Pinch

عدد ۵۰- را وارد کرده و Ok را کلیک کنید. فرمان Deselect‌ را اجرا کنید. لایه دیگری ایجاد کرده و نام آنرا Highlights قرار دهید. ابزار Brush را انتخاب کرده و رنگ رو زمینه را سفید انتخاب کنید. میزان Hardness‌ را روی ۹۰% قرار دهید. میزان Opacity نوار موارد اختیاری روی ۱۰۰ قرار دهید. ناحیه­ای همانند شکل زیر رسم کنید:

رسم نور حباب

فیلتر Gaussian Blur را اجرا کرده و عدد ۱ را وارد کرده و Ok را کلیک کنید. لایه دیگری ایجاد کرده و نام لایه را Buttom Highlight قرار دهید. از منوی Select فرمان Reselect را اجرا کنید. فرمان Stroke را از منوی Edit اجرا کرده و تنظیماتی همانند تصویر زیر اعمال کنید:

پنجره Stroke

فرمانDeselect ‌ را اجرا کنید. فیلتر Gaussian Blur را با اندازه ۱ اجرا کنید. با ابزار Eraser ناحیه را همانند شکل زیر پاک کنید.

نور پایین حباب

ایجاد براش

میزان Opacity را به ۳۰% کاهش دهید. ابزار انتخاب مستطیلی را انتخاب کرده و دور شکل بکشید. فرمان Copy Merged را اجرا کرده و Paste‌ را کلیک کنید. از منوی Image فرمان Adjustment و سپس Invert را اجرا کنید. رنگهای سیاه و سفید جابجا می­شوند. لایه را به نام Bubble تغییر نام دهید. کلید Ctrl‌ را نگه داشته و روی همین لایه کلیک کنید. فرمان Define Brush را از منوی Edit اجرا کنید. نام آنرا Soap Bubble‌ قرار داده و Ok را کلیک کنید. فرمان Deselect را اجرا کنید. لایه­ای به نام Background ایجاد کرده و آنرا با رنگ دلخواه پر کنید. ابزار Brush را انتخاب کرده و پالت Brushes را فعال کنید. آخرین Brush‌ را انتخاب کنید که همان Soap Bubble‌ است. اکنون از پالت Brush تغییراتی همانند شکل زیر ایجاد کنید:

پالت براش

تغییرات براش

لایه دیگری ایجاد کرده و نام آنرا Bubble Brush قرار داده و با ابزار Brush به رنگ سفید بر روی آن رسم کنید. تغییرات باید همانند شکل زیر باشد:

ترسیم براش

 

می­توانید تصویر دیگری باز کرده و روی آن حباب رسم کنید. برای رنگی کردن درون حباب که نشان دهد حباب صابونی است لایه­ها را به شکل زیر فعال کنید:

تغییر حباب

اعمال فیلتر

لایه دیگری همانند تصویر فوق ایجاد کرده و آنرا Soap Color بنامید. فرمان Load Selection‌ را اجرا کرده و گزینه Alpha1‌ را انتخاب کنید. Ok را کلیک نمایید. رنگ رو زمینه را خاکستری با شماره ۹۹۹۹۹۹ انتخاب کنید. انتخاب را با رنگ پر کنید. کلیدهای D و X را از صفحه کلید بزنید تا رنگها به صورت پیش فرض درآیند. فیلتر زیر را اجرا کنید:

Filter–>Pixelate–>Color HalfTones

اعداد زیر را وارد کرده وOk  را کلیک کنید:

پنجره Color Halftones

فیلتر Liquify را اجرا کرده، ابزار Bloat را انتخاب کنید. و دور شکل نگه دارید تا شکل زیر حاصل شود:

رنگ آمیزی حباب

فرمان Inverse را اجرا کرده و کلید Delete‌ را بزنید. فرمان Feather را اجرا کرده و عدد ۱۰ را وارد کنید. چندین بار کلید Delete‌ را بزنید تا لبه­ها نرم و هموار شوند. میزان Opacity را روی ۵% قرار دهید. تصویر تغییر یافته به صورت زیر می­باشد:

طراحی حباب

1 دیدگاه برای “طراحی حباب در فتوشاپ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *