0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحی حباب درون آب

مقدمه 

در اثر موج و یا شنا گاهی اوقات در آب یکسری حبابهایی ایجاد می شوند که به سطح بالای آب می آیند. در جلسه قبل طراحی حباب را فرا گرفتید. در این درس به شکلی دیگر طراحی حباب درون آب را آموزش می دهیم. 

فايل جديد با مشخصات زير ايجاد كنيد:

پنجره New

ترسیم حباب

زمينه را با مشكي پر كنيد. لايه جديد را ايجاد كنيد. با ابزار انتخاب بيضي شكل دايره­اي رسم كنيد. فرمان Feather را اجرا كرده و عدد ۱۰ را وارد كرده و Ok را كليك كنيد. ابزار Brush را انتخاب كرده و با اندازه Hardness‌ با مقدار صفر، رنگ رو زمينه را سفيد انتخاب كرده و ناحيه­اي همانند شكل زير رسم كنيد:

طراحی حباب

رنگ رو زمينه را خاكستري انتخاب كرده و اندازه قلم مو را كاهش داده و پايين ناحيه سفيد بكشيد. براي پايين حباب رنگ سفيد را انتخاب كرده و پايين شكل بكشيد. تا كنون تصوير به شكل زير تغيير يافته است:

ویرایش شکل حباب

ميزان Opacity‌ را از موارد اختياري به ۲۰% تغيير داده و درون ناحيه را به شكل زير پر كنيد:

ویرایش حباب

تعریف براش حباب

فرمان Deselect‌ را اجرا كنيد. ناحيه­اي به شكل مستطيل دور شكل انتخاب كنيد. فرمانهاي Copy Merged و Paste را به ترتيب از منوي Edit اجرا كنيد. نام آنرا Bubble Brush قرار دهيد. از منوي Image فرمان Adjustment‌ و سپس Invert‌ را اجرا كنيد. لايه قبلي را مخفي كنيد. كليك Ctrl‌ را نگه داشته و روي لايه كليك كنيد. از منوي Edit فرمان Define Brush را كليك كنيد. نام آنرا Water Bubble‌ قرار دهيد. Ok‌ را  كليك كنيد. ابزار Brush‌ را انتخاب كرده و پالت Brush‌ را فعال كنيد. قلم­موي ايجاد شده را انتخاب كنيد. گزينه Scattering را انتخاب كنيد. ميزان Scatter را تغيير داده تا حبابها از هم فاصله داشته باشند. گزينه Shape Dynamics‌ را انتخاب كنيد. تغييراتي همانند شكل زير اجرا كنيد:

پالت براش

استفاده از براش

لايه­ها را مخفي كرده و فايلي كه مي­خواهيد تصوير حباب درون آن رسم كنيد را باز كنيد. لايه جديدي ايجاد كرده و Bubbles‌ بناميد. حبابهايي با اندازه­هاي متفاوت ايجاد كنيد. ميزان Opacity‌ قلم­مو را قبل از رسم روي ۱۰۰% قرار دهيد. حبابها از پايين به بالا به تدريج بزرگتر مي­شوند، بنابراين اندازه قلم­مو را از پايين به بالا به تدريج افزايش دهيد. Blending Mode مربوط به لايه را به دلخواه تغيير دهيد. اگر تغييرات مد نظر نبود، مي­توانيد فرمانHue/Saturation  را اجرا كرده و رنگ را تغيير دهيد. فيلتر Guassian Blur‌ را روي حباب اجرا كنيد. عدد ۲ را وارد كرده و Ok را كليك كنيد. شكل زير نمونه­اي از تصوير را نشان مي­دهد كه در آن از قلم­موي حبابي استفاده شده است:

اعمال براش

دخیره براش

بهتر است قلم­موهاي خود را ذخيره كنيد. زير اغلب آنها وقت زيادي براي طراحي مي­گيرند. براي اين كار پالت Brushes را باز كرده و قلم­موي خود را انتخاب كرده و فلش سمت راست و بالاي پالت را باز كنيد. فرمان Save Brush  را اجرا نماييد. در پنجره باز شده مسير ذخيره­سازي فايل قلم­مو را وارد كرده و روي دكمه Save كليك كنيد.

ارسال دیدگاه