0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

کوئری محاسبه معدل

کوئری محاسبه معدل در اکسس

در جلسات قبل با کوئری ها آشنا شدید. نحوه استفاده از Group By در کوئری را نیز مشاهده کردید. در این جلسه قصد داریم معدل دانش آموزان را محاسبه کنیم. قبل از اینکه محاسبه را با استفاده از کوئری در اکسس انجام دهید بهتر است ابتدا بر روی یک برگه برای یک دانش آموز معدل وی را محاسبه کنید و فرمول مربوط به محاسبه معدل را بنویسید. همانطور که می دانید برای معدل ابتدا لازم است نمرات در تعداد واحد آن درس ضرب شود و سپس مجموع آنها محاسبه شود که در جلسه قبل کوئری مربوطه ایجاد شد. اکنون نیاز داریم تا مجموع واحدهای اخذ شده توسط هر دانش آموز نیز محاسبه کنیم. سپس مجموع نمرات را بر مجموع تعداد واحدها تقسیم کنیم تا معدل به دست آید.

 

مراحل انجام کار

کوئری qrySumMarkByUnit را باز کرده و فیلد تعداد واحد را در ستون آخر قرار دهید. همچنین در قسمت Total از این ستون، تابع Sum را انتخاب کنید.

کوئری در نمای design

 

کوئری را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید. ستونی به انتها اضافه شده است که جمع واحدها اخذ شده هر دانش آموز را نشان می دهد. بهتر است عنوان (Caption) این ستون را فارسی کنید.

خروجی کوئری

 

محاسبه معدل

اکنون کافیست مجموع نمرات را بر مجموع واحدها تقسیم کنیم. برای این کار از نمای SQL View استفاده می کنیم. کوئری را در نمای SQL View باز کنید و تغییراتی مشابه تصویر زیر اعمال کنید.

محاسبه معدل در کوئری

 

کوئری را اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید. نتیجه کوئری باید مشابه تصویر زیر باشد.

نتیجه کوئری معدل

 

ویرایش کوئری

اکنون لازم است تعداد رقم های اعشار به ۲ رقم و عنوان این ستون فارسی شود. بنابراین کوئری را در نمای Design باز کنید. تغییرات را مشابه تصویر زیر انجام داده و کوئری را اجرا کنید.

تغییر کوئری در نمای design

 

نتیجه کوئری مشابه تصویر زیر خواهد بود.

نتیجه تغییرات کوئری

 

تغییر نام کوئری

کوئری را ذخیره کنید و ببندید. از آنجائیکه این برای محاسبه معدل به می باشد بهتر است نام این کوئری را تغییر دهید. در نرم افزار اکسس برای تغییر هر کدام از اشیاء موجود در اکسس ابتدا باید آن شیء بسته شود. سپس روی نام شیء کلیک راست کرده و گزینه Rename را انتخاب کنید.

تغییر نام کوئری

 

نام کوئری را qryAvgStudent قرار دهید.

 

ترکیب نام و نام خانوادگی

معمولا در لیستهایی که مشخصات افراد در آن نوشته می شود، نام و نام خانوادگی در یک ستون مشاهده می شود. برای اینکه این دو فیلد را با هم ترکیب کرده و در یک ستون نمایش دهیم از عملگر الحاق استفاده می کنیم. در اکسس برای الحاق رشته از عملگر + یا & استفاده می شود. برای این منظور کوئری qryAvgStudent را در نمای Design باز کنید. بر روی زبانه نام کوئری کلیک راست کرده و SQL View را انتخاب کنید. تغییرات را مشابه تصویر زیر انجام داده و کوئری را ذخیره و سپس اجرا کنید.

ترکیب نام و نام خانوادگی در کوئری

 

عنوان FullName را نیز می توانید در در نمای Design و بخش Caption به “نام و نام خانوادگی” تغییر دهید.

تغییر عنوان

 

فیلم آموزشی ایجاد کوئری محاسبه معدل

برای اینکه خیلی خوب نحوه ایجاد کوئری محاسباتی در اکسس را یاد بگیرید حتما فیلم آموزشی زیر را تماشا کنید.

 

ارسال دیدگاه