0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

طراحی آدم آهنی با فتوشاپ

مقدمه 

برای طراحی آدم آهنی ابتدا یک قطعه فلزی که مناسب طراحی آدم آهنی باشد را پیدا کنید. سپس از ترکیب چند بخش سعی می کنیم آدم آهنی مورد نظر خود را طراحی کنیم. در این آموزش از یک تصویر به عنوان مبنا استفاده کرده و قطعات آهنی را بر روی بخش های مختلف آن قرار میدهیم تا به آدم آهنی مورد نظر برسیم. 

باز کردن فایل حاوی قطعه فلزی

تصويري كه حاوي قطعه فلزي است را باز كرده و با ابزار Pen آن قطعه را از تصوير اصلي جدا كنيد.

قطعه فلزی

ایجاد فایل جدید

 فايل جديد با مشخصات زير ايجاد كنيد:

پنجره New

طرح اصلی آدم آهنی

تصوير مربوط به طرح فلزي را بر روي فايل اصلي بكشيد و آنرا در صورت لزوم تغيير اندازه دهيد:

نقاشی آدم آهنی

انتخاب و کپی آدم آهنی

با ابزار Polygonal Lasso قسمتي از تصوير را انتخاب كنيد. همانند تصوير زير :

انتخاب بخشی از آدم آهنی

فايل مربوط به تصوير فلزي را باز كرده و انتخاب كنيد و فرمانMerged Copy را اجرا كرده و به فايل اصلي باز­گشته و فرمان Paste Into را اجرا كنيد. مكان آنرا جابجا كنيد. حتي مي­توانيد آنرا بچرخانيد. تصوير همانند شكل زير تغيير مي­يابد:

کپی قطعه فلزی روی نقاشی

ابزار Polygonal Lasso را انتخاب كرده و اكنون ناحيه ديگري را انتخاب كنيد. بار ديگر فرمان Paste Into‌ را اجرا كنيد زيرا مي­خواهيم همان قطعه فلزي درون ناحيه انتخابي قرار گيرد. لايه را با نگه داشتن كليد Ctrl كليك كنيد تا انتخاب شود. با ابزار Brush‌ با رنگ مشكي ناحيه­اي همانند سايه بر روي ناحيه انتخاب بكشيد. قسمتهاي دايره­اي را با ابزار Elliptical Marquee انتخاب كنيد، در حاليكه كليد Shift‌ را نگه داشته­ايد. براي جابجايي هم كافيست همزمان كليد Space bar را نگه داريد. مي­توانيد ناحيه خاصي را از فايل حاوي قطعه فلزي انتخاب كرده و آنرا درون ناحيه انتخابي Paste كنيد. تغييرات تا كنون به شكل زير مي­باشد:

کپی بخش دیگر

براي تمامي قسمتها از اين تكنيك استفاده شده است. تغييرات را بر اساس خلاقيت خود بر روي فايل انجام دهيد. براي برخي از قسمتها از ابزار Gradient استفاده شده است، همانند انگشتها و قسمت تفنگ. تصوير ايجاد شده شبيه تصوير زير خواهد بود:

آدم آهنی

ویرایش آدم آهنی

تصوير نهايي را با فرمان Copy Merged كپي كنيد. فايل مربوط به تصوير رويايي را باز كنيد. فرمان Paste را اجرا كنيد. فرمان Shadow/Highlights را از Adjustment موجود در منوي Image اجرا كنيد. تغييراتي به شكل دلخواه روي تصوير اعمال كنيد. تصوير به شكل زير خواهد بود:

ترکیب آدم آهنی در تصویر دیگر

نورپردازی آدم آهنی

براي پاك كردن قسمت پا براي اينكه به گونه­اي به نظر برسد كه درون آب است، روي لايه ماسك ايجاد كنيد و با ابزار Brush به رنگ مشكي ناحيه پا را پاك كنيد. از لايه كپي ايجاد كنيد. فيلتر زير را اجرا كنيد:

Filter–>Render–>Lens Flare

تغييراتي همانند شكل زير اعمال كنيد. مكان نور را تغيير دهيد و Ok را كليك كنيد. يكبار ديگر اين فرمان را تكرار كنيد با اين تفاوت كه مكان آن را تغيير دهيد. تغييرات به شكل زير مي­باشد:

نورپردازی آدم آهنی

اكنون براي اينكه پرتو نور ادامه داشته باشد، ابزار Polygonal Lasso را انتخاب كنيد. لايه جديدي ايجاد كنيد. مسيري رسم كرده و آنرا با فرمان Fill از منوي Edit‌ به رنگ سفيد پر كنيد. ميزان Opacity را كم كنيد. فيلتر Guassian Blur‌ را روي آن اجرا كنيد تا به شكل دلخواه تغيير كند. از لايه كپي ايجاد كرده و آنرا در كنار نور ديگر قرار دهيد و ميزان Opacity آنرا كمتر كنيد. تصوير به شكل زير تغيير يافته است:

جلوه نور پردازی

مي­توانيد يك كپي از آن ايجاد كرده و فرمان Flip Horizontal‌ را اجرا كنيد. اندازه آنرا كوچك كنيد و آنرا در هر جايي كه مي­خواهيد قرار دهيد. تصوير نهايي به شكل زير مي­باشد:

نورپردازی

ارسال دیدگاه