0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

درج رکورد در جدول

ورود اطلاعات به جدول

برای درج رکورد در جدول ها در اکسس باید ابتدا از جدول هایی اقدام کنید که کمترین ارتباط را با سایر جدول ها داشته باشند. بنابراین پنجره Relationships را در نرم افزار اکسس باز کنید.

ارتباط بین جدولها

در این تصویر مشاهده می کنید که جدول دانش آموز فقط به یک جدول (نمره) ارتباط دارد. جدول درس و معلم نیز فقط به جدول نمره ارتباط دارند. اما جدول نمره به ۳ جدول دیگر ارتباط دارد. بنابراین تا زمانی که اطلاعات در جدول های دیگر وارد نشده است نمی توانید این جدول را پر کنید.

وارد کردن رکورد معلمان

برای در رکورد در جدول معلم ابتدا جدول معلم را با دوبار کلیک باز کنید و رکوردهایی را به آن اضافه کنید.

درج رکورد در جدول معلمان

در کنار رکورد معلم یک علامت + دیده می شود. به کلیک بر روی این علامت می توانید اطلاعات مربوط به نمرات دانش آموزان را وارد کنید.

وارد کردم اطلاعات

وارد کردن رکورد دروس

برای در رکورد در جدول دروس دوبار روی جدول درس کلیک کنید تا باز شود. چند رکورد به این جدول اضافه کنید.

وارد کردن رکورد دروس

در اینجا نیز علامت + در کنار هر درس مشاهده می شود و با کلیک بر روی آن می توان نمرات مربوط به دانش آموزان را بر اساس درس وارد کرد.

رکورد دروس

 

وارد کردن رکورد دانش آموزان

برای در رکورد در جدول دانش آموز ابتدا جدول دانش آموز را با دوبار کلیک باز کنید. چندین رکورد به آن اضافه کنید.

وارد کردم رکورد دانش آموزان

در این جدول نیز با کلیک بر روی علامت + اطلاعات مربوط به نمرات دانش آموز دیده می شود و می توان نمرات دانش آموز را بر اساس درس در این بخش وارد کرد.

رکورد دانش آموزان

 

برای اینکه خیلی خوب روش درج رکورد در جدول ها را یاد بگیرید حتما فیلم آموزشی زیر را تماشا کنید.

فیلم آموزشی درج رکورد در جدول ها در اکسس

 

ارسال دیدگاه