۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸
لیست مطالب
تولید محتوای الکترونیک (بخش اول)

تولید محتوای الکترونیک (بخش اول)

شایستگی کار با ابزارهای ساده گرافیکی طراحی گرافیک یعنی بکارگیری تکنیکهای مختلف که به منظور رساندن پیامی خاصی به بیننده انجام می پذیرد. در هنر طراحی گرافیک از عکس، تکنیکهای مختلف طراحی و نقاشی، انواع روشهای چاپ دستی و یا ...
نصب و راه اندازی رایانه (بخش اول)

نصب و راه اندازی رایانه (بخش اول)

شایستگی آماده سازی رایانه رایانه وسیله ای است که داده هایی را از ورودی دریافت می کند، پردازشهایی را بر روی آن انجام می دهد و خروجی را به صورت نمایش بر روی مانیتور یا به صورت چاپی به کاربر ...