0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

درباره ما

پودمان چهارم: توسعۀ واسط کاربری

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: جمیله درساره

پست الکترونیکی: j.darsareh[at]gmail.com

تلفن همراه: ۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

تخصص ها و مهارت ها

پودمان دوم: مدیریت مجموعه داده

نرم افزارهای عمومی (Office)

تخصص ویژه در زمینه نرم افزار های آفیس

نرم فزارهای گرافیکی

نرم افزارهای گرافیکی

پودمان دوم: مدیریت مجموعه داده

نرم افزارهای عمومی (Office)

تخصص ویژه در زمینه نرم افزار های آفیس

پودمان دوم: مدیریت مجموعه داده

نرم افزارهای عمومی (Office)

تخصص ویژه در زمینه نرم افزار های آفیس

پودمان دوم: مدیریت مجموعه داده

نرم افزارهای عمومی (Office)

تخصص ویژه در زمینه نرم افزار های آفیس

تجربیات کاری