0
۰۹۳۶۴۲۴۵۱۳۸

تغییر چهره با فتوشاپ

مقدمه 

شاید شما یکی از افرادی باشید که علاقمند به تغییر چهره افراد در تصاویر باشید. تغییر چهره با فتوشاپ به راحتی می توان انجام داد. اگر یک آشنایی مقدماتی با نرم افزار فتوشاپ داشته باشید، با تمرین و ممارست و نکاتی که در آموزش ارائه می شود به راحتی و به صورت حرفه ای می توانید چهره افراد را تغییر دهید. 

کپی تصویر 

تصوير اصلي را در فتوشاپ باز كنيد. براي تغيير چهره بايد به زاويه دو چهره توجه كرد.تصوير شخص دوم را در فتوشاپ باز كرده و با ابزار Lasso‌ چهره آن را انتخاب كنيد. براي انتخاب كردن نيازي به انتخاب با دقت نيست. فرمان كپي را اجرا كرده و به فايل اصلي بازگشته و Paste را اجرا كنيد. بهتر است هر دو تصوير با كيفيت يكسان باشند. نام لايه جديد را تغيير دهيد در اين پروژه نام آنرا Man قرار دهيد. ميزان Opacity را كم كنيد تا تغيير را روي تصوير با دقت انجام دهيم. فرمان Free Transform را اجرا نماييد. تصوير را بچرخانيد. قسمت چشم را روي هم قرار دهيد. تاكنون تغييرات به شكل زير مي­باشد:

اگر لازم باشد تغيير اندازه دهيد تا به شكل طبيعي تغيير يابد. پس از تاييد تغييرات ميزان Opacity‌ را به ۱۰۰ افزايش دهيد. همانطور كه در تصوير زير مشاهده مي­كنيد بايد ناحيه اضافي را پاك كنيم.

تغییر اندازه تصویر

پاک کردن فضای اضافی

روي لايه ماسك قرار دهيد. ابزار Brush را به رنگ مشكي انتخاب كنيد. ميزان Hardness را به صفر تغيير دهيد. ناحيه اضافي را پاك كنيد. تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

ماسک گذاری روی تصویر

تغییر رنگ پوست

اكنون بايد رنگ پوست صورت را تغيير دهيد. براي اينكار بايد Mode‌ را به CMYK تغيير داد.فرمان زير را بدين منظور اجرا نماييد:

Image–>Mode–>CMYK

گزينه Don’t Flatten را كليك كنيد. كليد Alt را نگه داشته و فرمان Adjustment را اجرا نماييد. گزينه Curves را انتخاب كنيد. گزينه Clipping Mask را علامتدار كرده و Ok را كليك كنيد. در قسمت Channel با توجه به ميزان تغييري كه بايد بر روي رنگ صورت گيرد گزينه مناسب را انتخاب كنيد مثلاً اگر رنگ قرمز را مي­خواهيد كم كنيد گزينه Magenta را انتخاب نماييد. در پروژه گزينه Magenta را انتخاب كرده و Ok را كليك كنيد. تغييراتي همانند تصوير زير ايجاد كنيد.

پالت Curve

بار ديگر از Channel گزينه Cyan را انتخاب كرده و تغييرات زير را اجرا نماييد:

پالت Curve

اين تغييرات از تصويري به تصوير ديگر تغيير مي­كند و به تصوير بستگي دارد. تصوير تا كنون به شكل زير تغيير يافته است:

تغییر چهره

ویرایش های نهایی

اكنون بايد قسمت راست صورت را كه همانند يك خط و به دو رنگ مي­باشد را تغيير دهيم. تصوير زير اين ميزان دو رنگي صورت را بهتر نشان مي­دهد:

دو رنگ بودن چهره

ماسك روي لايه را انتخاب كنيد. ابزار Brush را انتخاب كرده و ميزان Hardness آنرا صفر كنيد. بر روي نواحي تيره كمي كليك كنيد تا تيرگي آن ناحيه كم شود. گزينه Quick Mask را كليك كنيد. با ابزار Brush به رنگ مشكي ناحيه­اي همانند شكل زير انتخاب نماييد و سپس به حالت Standard بازگرديد.

ماسک کردن بخش مورد نظر

فرمان Inverse را اجرا كنيد. از منوي Image‌ فرمان Adjustment و سپس Shadow/Highlights را انتخاب كنيد. تغييراتي همانند شكل زير اجرا كرده و Ok را كليك كنيد:

پالت Shadow/Highlight

تصوير به شكل زير تغيير مي­يابد:

پس از اعمال تغییرات

ابزار Brush را انتخاب و روي ماسك لايه كليك كنيد. ناحيه سايه زير گردن را كمي پاك كنيد. تكنيك ديگر براي تغيير اين است كه پالت Info را از منوي Window فعال كنيد. ابزار Eye Dropper‌ را انتخاب كرده و روي رنگي كه مي­خواهيد نمونه برداري كنيد كليك نماييد. ميزان رنگهاي CMYK را از پالت مشاهده كنيد. بنابراين لايه Adjustment  مربوط به فرمان Curve را دوبار كليك كرده و ميزان رنگ را با توجه به عددي كه در پالت Info مشاهده كرديد تغيير دهيد. به دليل اينكه فرمان Curve بر روي كل صورت اعمال شده است، ناحيه چشم را نيز تحت تاثير قرار داده است. بنابراين روي ماسكي كه بر روي لايه Curve ايجاد شده كليك نماييد. ابزار Brush را به رنگ مشكي انتخاب كرده و روي ناحيه چشم كليك كنيد تا رنگ اصلي آن ديده شود. اين كار را بر روي ناحيه لب نيز انجام دهيد. تصوير نهايي به شكل زير تغيير خواهد يافت:

تصویر نهایی

ارسال دیدگاه