محصولات پرطرفدار

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان پنجم

رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان دوم

رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان اول

رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان پنجم: مدیریت پایگاه داده

22,000 تومان
حراج!
35,000 تومان 5,000 تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان چهارم

رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان سوم

رایگان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان اول: پیاده سازی پایگاه داده

20,000 تومان

دسته بندی محصولات

آخرین مقاله ها