پرفروشترین محصولات

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان پنجم

تومان
حراج!

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان پنجم: مدیریت پایگاه داده

22,000 تومان 14,000 تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان اول

تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان دوم

تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان چهارم

تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان سوم

تومان
حراج!

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان دوم: مدیریت مجموعه داده

22,000 تومان 12,000 تومان
حراج!

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان اول: پیاده سازی پایگاه داده

20,000 تومان 10,000 تومان

دسته بندی محصولات

آخرین مقاله ها