پرفروشترین محصولات

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان پنجم

تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان دوم

تومان
حراج!
زمان پایان حراج
0 0 0
روز
6 1
ساعت
2 2
دقیقه
3 0
ثانیه
فروش
10/2 فروخته شد

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان پنجم: مدیریت پایگاه داده

22,000 تومان 10,000 تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان اول

تومان
حراج!
زمان پایان حراج
4 0 0
روز
6 1
ساعت
2 2
دقیقه
3 0
ثانیه
فروش
25/15 فروخته شد
35,000 تومان 3,500 تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان سوم

تومان

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

سوالات پایانی پودمان چهارم

تومان
حراج!
زمان پایان حراج
0 1 0
روز
6 1
ساعت
2 2
دقیقه
3 0
ثانیه
فروش
25/15 فروخته شد

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

پودمان اول: پیاده سازی پایگاه داده

20,000 تومان 10,000 تومان

دسته بندی محصولات

آخرین مقاله ها